Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Desentraliserte kornlagre på gårder er løsningen

Hva var det egentlig Senterpartiet ønsket?

Foto: Siri Juell Rasmussen
Foto: Siri Juell Rasmussen

I debatten i Stortinget tidligere i juni om Senterpartiets representantforslag om beredskapslagring av korn, hersket det noe forvirring i salen.

Hva var det Senterpartiet egentlig ønsket? Var det sentraliserte kornlagre? Var det ett som skulle etableres, eller flere? Eller var det lokal lagring på gårdsbruk man gikk for? Det sa representantforslaget ikke noe om.

Senterpartiets Geir Pollestad erklærte at han var med på alt, men at det var det opp til regjeringen å greie ut. Det har den gjort, og funnet at å etablere sentraliserte kornlagre overhodet ikke er kostnadseffektivt. Det vil koste omtrent en halv milliard, og det er bare for tre måneders forbruk.

Annonse

Representantforslaget sa heller ikke noe om ønskelig lagringskapasitet. Tre måneder? Seks måneder? Ett år? Ifølge Nationen vil Trygve Slagsvold Vedum ha lagringskapasitet på seks måneder, mens Senterpartiets partiprogram vil ha ett år.

Uansett vakte det noe undring i salen over at Senterpartiet bare hadde satt av 30 millioner kroner til beredskapslagring av korn i budsjettet sitt. Det er vanskelig å tolke dette som noe annet enn en symbolsum. Særlig mye kornlager får man ikke for 30 millioner.

Vi er alle opptatte av at vi skal ha god matvareberedskap. Jeg tror at vi trenger noe mer lagring av korn, men dette må skje lokalt. Den desentraliserte løsningen med kornlagring rundt på gårdene har mest for seg. Hvis plantørker på bare 30 gårder med en gjennomsnittlig lagringskapasitet på 1000 tonn, er like mye som vi hadde da beredskapslagringen for korn og mel ble avviklet i 2003. Det viser at en desentralisert lagringsmodell har stor kapasitet.

Det er også viktig å stimulere til økt norsk kornproduksjon, selv om vi aldri kommer til å bli selvforsynte på korn. Det har vi ikke forutsetninger for her i landet. Men mennesket lever som kjent heller ikke av brød alene, og fisk har vi nok av hvis det skulle knipe.

Store, sentraliserte lagre er både dyre og sårbare i krisesituasjoner som innebærer for eksempel sabotasje. Det er på tide at Senterpartiet legger sentraliseringstanken i kornlagringsdebatten på hylla.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

– Det går så bra at jeg bare venter på en smell