Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Derfor saksøker jeg staten

Fordi staten bryter Grunnloven, fordi Norge ikke skal fortsette å ødelegge klimaet og fordi staten ikke tar ansvar lenger enn sin egen nesetipp.

Goliat-plattformen i Barentshavet. Norsk olje i utlandet er fremdeles norsk olje. Den koker kloden, og det er det Norge som må ta ansvar for, skriver 14 år gamle Sivert Refsdal. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
Goliat-plattformen i Barentshavet. Norsk olje i utlandet er fremdeles norsk olje. Den koker kloden, og det er det Norge som må ta ansvar for, skriver 14 år gamle Sivert Refsdal. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

18. mai 2016 ga regjeringen tillatelse til oljevirksomhet i Barentshavet, lenger nord enn noensinne. Nå skal Natur og Ungdom og Greenpeace til lagmannsretten i vårt søksmål mot ulovlig oljeboring.

I 2016 delte Norge ut helt nye og hittil urørte områder for oljeleting, bare få uker etter de signerte Parisavtalen.

I 2019 streiket over 40 000 elever skolen for klima. Få uker etter utlyser regjeringen 90 blokker i Barentshavet. Dette er hykleri på sitt aller verste.

Faktaene er:

• Utslipp fra fossile brensler, som olje og gass, er det største bidraget til menneskeskapte klimaendringer.

• Norge eksporterer 500 millioner tonn CO₂ hvert år i form av fossilt brensel.

• Forskning viser at å avslutte norsk oljeproduksjon vil redde kloden for tre ganger Norges nasjonale utslipp hvert år.

Det er altså det viktigste, mest betydningsfulle tiltaket vi kan gjøre. Dette har norske elever forstått, men noen ganger er logikk så enkel at kun barn og ungdom kan forstå den.

Ungdommen krever sin rett til et levelig miljø, og heldigvis har vi en grunnlov som gir oss nettopp en slik rett.

Norge er verdens «oljedealer».

Grunnloven § 112 sier blant annet «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.» og at staten aktivt skal ivareta dette.

Annonse

I tingretten hevdet statsadvokaten at paragrafen bare var til pynt, og at statens ansvar kun er å gjøre «noe» for klima, ikke å gjøre «nok». Her tapte staten i retten.

Likevel nådde vi ikke fram. Dommeren mente at norsk olje i utlandet ikke er Norges ansvar. Vi anket dommen.

For norsk olje i utlandet er fremdeles norsk olje. Den koker kloden, og det er det Norge som må ta ansvar for.

En heroindealer vil trolig argumentere for det samme; at det er heroinmisbrukeren sitt ansvar at de kjøper heroin og tar overdose. Dealeren gjør vel ikke noe umoralsk?

Norsk lov fungerer ikke sånn, men heller slik at dealeren får den strengeste straffen. Hvorfor fungerer det ikke slik med olje?

Statens eneste motivasjon for denne oljeboringen har vært økonomi. Men hva skjer når oljeboring ikke er like lønnsomt som vi antar?

Det viser seg at staten har lagt feilaktige beregninger til grunn når de delte ut oljelisenser i Barentshavet. I september 2017 kunne vi lese i Teknisk Ukeblad at en skrivefeil i dokumentene ble til en regnefeil på over 100 milliarder kroner.

Nye utregninger viste at et av de nye feltene kan gå 12 milliarder i minus. Milliarder som kunne blitt brukt på en grønn framtid, men som i stedet kastes i havet.

Grunnloven er det som gjør at vi i dag flagger med et rødt, hvit, og blått flagg. Grunnloven er det vårt frie og demokratiske land er bygget på. Vi er heldige som har den, og derfor bør vi ta vare på den. Hvis ikke kan det få alvorlige konsekvenser.

Derfor saksøker jeg staten, fordi staten bryter Grunnloven, fordi Norge ikke skal fortsette å ødelegge klimaet, fordi staten ikke tar ansvar lenger enn sin egen nesetipp, fordi klimaendringene skjer nå, fordi min framtid ikke skal gambles med, fordi jeg krever min rett til et levelig miljø.

Men først og fremst saksøker jeg staten fordi Stortinget og regjeringen skal følge Grunnloven.

Så hvis du har lyst til å støtte klimasøksmålet bli med på markering mandag 4. november kl. 17.30 på Stortorget.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vindmølleparkar er også plansak