Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Derfor går vi ikke med på Senterpartiets forslag om å øke formuesskatten

Med Høyre i regjering skal folk og bedrifter i distriktene få bruke mer tid og ressurser på verdiskaping.

Har ikke god skattepolitikk: Senterpartiet og leder Trygve Magnus Slagsvold. Foto: Vidar Ruud
Har ikke god skattepolitikk: Senterpartiet og leder Trygve Magnus Slagsvold. Foto: Vidar Ruud

Derfor går vi ikke med på Senterpartiets forslag om å øke formuesskatten, som er en særnorsk skatt på norsk eierskap. Vi går heller ikke med på Sp og venstresidens skatteskjerpelser i milliardklassen, enten det er på bonden i Innlandet, fiskeren i Nord-Norge eller verftet på Vestlandet.

Den særnorske formuesskatten slår inn selv når man går i underskudd og tapper ofte bedrifter for midler som heller skulle gått til investeringer i nye jobber. Dessuten slipper de utenlandske konkurrentene i samme nabolag unna.

Slik kan vi ikke ha det. Derfor har regjeringen startet nedtrappingen av formuesskatten med hele 7 milliarder, og vi har prioritert arbeidende kapital – verdiskapingen. I tillegg har vi senket skatten for folk og bedrifter fra 27 til 22 prosent.

Annonse

I årets budsjett fortsetter vi fjerningen av den uforutsigbare maskinskatten, og kan allerede nå se effekt i form av store investeringer og nye jobber i distriktene. Vi utvider opsjonsskatteordningen, som betyr at flere gründerbedrifter kan konkurrere, vokse og tiltrekke seg de beste medarbeiderne i konkurranse med de store og etablerte.

Vi styrker Skattefunn, slik at bedriftene kan omstille seg og utvikle nye produkter. Og vi utvider Innovasjon Norges innovasjonslåneordning, som vil bidrar til mer mobilisering av privat kapital rundt om i hele Norge.

Selv om regjeringen de siste årene har senket særskatten på norsk eierskap har det blitt skapt mye mer, slik at statens inntekter er omtrent de samme som før (smak på den, venstresiden!). Derfor bør regjeringen også i årene som kommer fortsette nedtrapping av den særnorske skatten på arbeidende kapital.

Vi merker oss samtidig at Senterpartiet og venstresiden ofte tar til orde for å øke skatten på norsk eierskap og dermed legge flere steiner til byrden for norske distriktsarbeidsplasser.

Da må det ikke være til: Der noen roper etter å skatte mer, skal Høyre alltid være forkjemperen for å først og fremst skape mer!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Det kan koste dyrt å ikke bruke penger