Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Derfor er mindre kjøtt en god idé

Mens kjøttforbruket i Norge har eksplodert har kulturlandskapet grodd igjen og distriktslandbruket blitt svekket. At vi spiser mye kjøtt har altså fint lite med norske mattradisjoner eller selvforsyning å gjøre.

Kjøtt: Det er fullt mulig å øke beitebruken og kutte kjøttforbruket samtidig, skriver Une Aina Bastholm. Foto: Lars Bilit Hagen
Kjøtt: Det er fullt mulig å øke beitebruken og kutte kjøttforbruket samtidig, skriver Une Aina Bastholm. Foto: Lars Bilit Hagen

I Nationen den 6. januar spør Mariann Tveter om hvorfor vi skal spise mindre kjøtt i Norge, når det er en matvare vi har mulighet til å produsere mer av.

Siden 1990 har kjøttforbruket i Norge økt med 50 prosent. Mens kjøttforbruket har eksplodert har kulturlandskapet grodd igjen og distriktslandbruket blitt svekket. At vi spiser mye kjøtt har altså fint lite med norske mattradisjoner eller selvforsyning å gjøre. Når det gjelder folkehelse, anbefaler Helsedirektoratet vi reduserer kjøttforbruket vårt for å minske livsstilssykdommer.

Annonse

Mesteparten av landbrukssubsidiene går i dag til husdyrproduksjon. Derfor foreslo De Grønne i høst en rekke tiltak for å legge om norsk landbrukspolitikk. Vi vil øke korn- og grøntproduksjonen, og vi vil ha ned forbruket av kraftfôr. Samtidig skal vi vil ta i bruk grasressursene våre slik at kjøttet vi produserer i fremtiden baseres på lokale norske ressurser. Jakten på billigst mulig mat må erstattes med en landbrukspolitikk som gjør det lønnsomt å bruke lokale ressurser.

Vi foreslo også flere tiltak for redusert kjøttforbruk, blant annet å vedta et nasjonalt kuttmål og kutte i importen av kjøtt.

Høyt kjøttforbruk går ut over miljø, matsikkerhet, folkehelse og dyrevelferd. Lavere kjøttforbruk vil frigjøre matjordarealer vi kan bruke til å dyrke mer korn, frukt og grønt. Mer billig kjøtt har negative konsekvenser for dyra.

Norske kyr og sauer spiser mer kraftfôr enn alle norske svin og kyllinger til sammen, samtidig som norske grasarealer går ut av drift. Rundt 40 prosent av kraftfôret importeres. Slik øker vi presset på verdens regnskoger mens vi lar artsrike norske kulturlandskap forsvinne. Med på kjøpet får vi en storstilt sentralisering og nedlagte gårdsbruk.

Det er fullt mulig å øke beitebruken og kutte kjøttforbruket samtidig. Det er omtrent det som ville blitt resultatet hvis Stortinget hadde stemt for Miljøpartiet De Grønnes forslag i høst. Med vår politikk ville selvforsyningen gått opp, vi ville tatt hele landet i bruk, og det ville blitt enklere for norske bønder å leve av å produsere mat.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vil ikke Venstre ha distriktsstemmene?