Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Den skadelige politikerretorikken

Norge og klimaet trenger ikke politikere som opptrer som bedrevitere.

Redder ikke verden: Vindmøller i Norge. Foto: Siri Juell Rasmussen
Redder ikke verden: Vindmøller i Norge. Foto: Siri Juell Rasmussen

I et innlegg i Nationen den 2. november skriver Sebastian Otterhals fra Akershus Unge Høyre et innlegg, om vindkraftmotstand. Ved siden av å gjenta de mange positive sidene ved vindkraft, prøver innlegget å svekke vindkraftmotstandernes integritet.

Den lokale motstanden sammenlignes med Don Quijotes kamp mot vindmøllene. Don Quijotes motstand skyldtes en paranoid personlighetsforstyrrelse, det gjelder ikke for vindkraftmotstanderne.

Hvem er det regjeringen har hørt når de skrinlegge NVEs vindkraftplan? Jo, de har lyttet til høringssvar fra folk som blir berørt, og fra organisasjoner med kunnskap om vindkrafts påvirkning. Otterhals snakker om vekst og omstilling, men bærekraft nevnes ikke. For å løse klimakrisen nytter ikke ensidig fokus på utslippskutt og vindmøllebygging, man må se helheten.

Annonse

Det påstås at den største faren mot norske arter er klimaforandringer. Artsdatabanken sier derimot at 90 prosent av artene på rødlista trues av menneskeskapte arealendringer. Kun 87 av 2355 arter på lista trues av klimaforandringer.

Klimaendringer løses ikke med det ensidig fokuset på vindmøller som Otterhals presenterer. Naturen og klimaet er mer komplekst, enn at det blir fornøyd med lavere utslipp i Norge. Otterhals sier at kun 2 til 3 promille av Norges areal vil være nok for å skaffe Norge ren energi i fremtiden. Det riktige tallet er 1,5 ganger Oslo kommune, og det utgjør 200 promille. SINTEF og NTNU slo i vår fast at samme energimengde kunne skaffes ved å ruste opp dagens vannkraftverk, med langt færre inngrep i naturen.

Otterhals slår fast at 75 prosent av dagens energiproduksjon kommer fra fossile energikilder. Det riktige tallet er faktisk 81 prosent, og kun 14 prosent kommer fra fornybare energikilder. Verden har en enorm avhengighet til fossile energikilder, som må endres på. Men Norge, som slipper ut knapt 1 promille av all CO2 i verden, kan ikke redde verden ved å bygge vindmøller i Norge. Noen problemer løses best utenfor Norge, men kanskje med norsk teknologi.

I jakten på fornybar energi og tiltak som kan stoppe klimaforandringer, trenger vi helhetlige tiltak. Tiltak som spiller på lag med naturen og fremtiden, ikke prestisjeprosjekt som når kortsiktige utslippsmål og temperaturmål. Fremtidens generasjoner vil nyte best av at vi velger bærekraftige løsninger, fremfor at lille Norge nådde klimamålene innen 2050, på bekostning av miljøet.

Folkets meninger og ytringsfrihet må respekteres, for det er de som er grunnpilarene i det norske demokratiet. Politikere med prestisjeprosjekt, som opptrer bedrevitende overfor Distrikts-Norge og forskere, er ikke det klimakrisen og Norge trenger.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Flere kommuner samler seg i vindkraft-protest mot staten – føler seg overkjørt