Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Den besværlige ammekua

Det er med stadig økende frustrasjon jeg leser sammenligningen mellom NBS og BL sine primærdokumenter.

Kritisk: Her er det ingen melkebruk å være tilleggsnæring for. Ammeku er hovednæringen, skriver innsenderen. Foto: Privat
Kritisk: Her er det ingen melkebruk å være tilleggsnæring for. Ammeku er hovednæringen, skriver innsenderen. Foto: Privat

Norsk Bonde- og Småbrukarlag holder det høyt hevet at vi har ikke en bonde å miste, vi skal bli flere bønder. Det høres tilforlatelig flott ut, men problemet er at det gjelder ikke alle typer bønder. Er du ammekubonde kan du godt slutte.

Ammekubonden har den laveste inntekten pr årsverk i landbruket. Lavere enn sau, lavere enn korn. Basert på tall fra 2019, en årsverksinntekt på 163.000 kr.

NBS lever i en virkelighet der ammeku er klimafientlige kolosser som står på betong og aldri ser dagens lys, langt mindre beite. I den grad de gjør det, så er det på kornjord og til forkleinelse for kombikua.

Ammekyr er overrepresentert i kornområdene kontra i grasområdene, det kan vi alle enes om. Men hva har NBS gjort for å motvirke dette?

Har de fulgt opp innspillene fra TYR som går på tilskudd til ku med kalv på beite? Et fantastisk tilskudd som treffer KUN ammekuprodusenter! Og som bidrar med sterk beitestimulans!

Driftstilskudd på ammeku etter samme modell som driftstilskudd melk er et forslag fra NBS egne fylkeslag. Da gir man en sum på til eks 160.000 i driftstilskudd allerede på 20 kyr.

Hvorfor? Jo fordi man da får økonomi i de små ammekubrukene. Da muliggjør du etablering på nedlagte melkebruk, tilpasset gårdens ressurser, med håndterbare flokker for beiting. Med mulighet for å bruke eksisterende bygningsmasse!

Tar man tak i slike forslag hos NBS? Nei. Det gjør man ikke. Man presterer liketil å forhandle bort Bondelagets forsiktige 450 kr til «Ku med kalv på beite». Og man skriver i eget primærkrav:

Forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønsker å stimulere til ammekuproduksjon som tillegg til mjølkeproduksjon i grasdistriktene og utnytte arealer uegnet til korn.

Annonse

Hva skal man si til sånt? Jeg har vært fylkesleder i Troms BS i 5 år. Men jeg har aldri brukt talerstolen til å be for min syke mor, for egen produksjon. Jeg har stått hardere på barrikadene for sau, melkeku og geit, enn jeg har gjort for ammeku.

Jeg driver med 40 ammekyr. Jeg driver med 97 prosent gressforet produksjon, jeg slår 500 daa en gang pr år og jeg henter nesten 50 prosent av fôret mitt på utmarksbeite fra juni i til oktober.

Jeg dyrker på ett jordsmonn som egner seg kun til gras. Og her er INGEN melkebruk å være tilleggsnæring for.

Min virkelighetsbeskrivelse er ikke enestående. Men jeg må innse at min verdi som ammekubonde er lik null i NBS.

Min produksjon skal ikke prioriteres politisk, vi skal ta det på pris sier forhandlingsutvalget. Har dere lest tolltariffene på storfekjøtt? Hvor i det søte røde tenkte dere vi skulle hente den prisstigningen?

"Har dere lest tolltariffene på storfekjøtt? Hvor i det søte røde tenkte dere vi skulle hente den prisstigningen?"

Det er tydelig at jeg har handlet galt i den tro at ammeku var jordbruk. Jeg med mange flere har prioritert feil, og vi får svi for det med den dårligste betalingen i norsk jordbruk.

Hva annet skulle jeg gjort? Peiset på med sau? For å jekke opp overproduksjonen litt mer? Det er forresten god NBS politikk, for vi vil IKKE regulere saueholdet. Folk må jo få lov å starte med sau, holde prisen nede og næringa i kne.

At det var mitt kjære NBS som skulle være den desidert dårligste på å omfavne alle produksjonene i jordbruket, det er veldig tungt å svelge.

Å kjenne at bondelaget er nærmest meg, er direkte ubehagelig. Å vite at gjennom forhandlingene de siste år, har Staten vært ammekuas beste venn takket være Kongshaug og Flatakers forbindelser inn mot departementet, det er bare trist.

Jeg har en kontingent til NBS som ligger på vent i nettbanken. Der skal den få ligge, for jeg er ikke i humør til å betale.

Neste artikkel

Tomme tønner rumler mest