Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Den beste beitesesongen på 20 år

Årets beitesesong er den beste på 20 år regnet i registrerte tap av sau til rovdyr fram til 1. august. Nationen slår opp at det er den "verste gjennom tidene". Hvordan er det mulig?

Sveinung Rotevatn, statssekretær i Klima- og miljødepartementet (V). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Sveinung Rotevatn, statssekretær i Klima- og miljødepartementet (V). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Avisen hadde tirsdag 1. september oppslag over to sider med stort bilde av en ihjelrevet sau og intervju med en sauebonde fra Inntrøndelag. Han skal ha tapt minst 75 lam og sauer i løpet av årets beitesesong til rovdyr.

Ifølge bonden er årets beitesesong "den verste gjennom tidene."

Annonse

Jeg har ingen problemer med å se at det å tape husdyr til fredet rovvilt er alvorlig for den gardbrukeren som blir berørt, at 75 tapte dyr er mange dyr og at en kan føle maktesløshet og avmakt når en ikke får felt fredet rovvilt som tar sau på utmarksbeite. I dette tilfellet ble fellingsløyve gitt 23. juli, men ingen ulv er hittil felt.

Det dramatiske oppslaget i Nationen overskygger like fullt det faktum at vi så langt i år har de laveste registrerte tapene av sau på utmarksbeite i Norge siden århundreskiftet.

Ikke på 19 år er det i samme tidsrom tatt færre lam og sau av rovdyr. Dette viser at rovviltforvaltningen i Norge fungerer svært godt. Årets beitesesong er så langt den beste på mange år – ikke "den verste gjennom tidene."

Nyheten om de oppsiktsvekkende lave tapstallene ble presentert i en notis langt bak i avisen den 17. august. Det står i sterkt kontrast til dobbeltsiden om tapene i Inntrøndelag.

Det er sterke motsetninger rundt rovviltforvaltningen i Norge. Nationens svært skjeve dekning av dette bidrar til å opprettholde og forsterke motsetningene, snarere enn å bygge bro og opplyse leserne om fakta.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Gjenoppbygging av natur som opplevd risiko