Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Demokrati må gå foran integrasjon i EU

25. juni skrev Eirik Texe at «EU styrer med folks støtte». Det er ikke bare mangel på oppslutning som gjør EU-valget problematisk, men at EU utgir seg for å være mer demokratisk enn hva det er.

President Jea-Claude Juncker i Europakommisjonen ankommer EUs møte i Brussel søndag 30. juni. Nå skal toppjobbene i EU fordeles. Foto: Riccardo Pareggiani / AP / NTB scanpix
President Jea-Claude Juncker i Europakommisjonen ankommer EUs møte i Brussel søndag 30. juni. Nå skal toppjobbene i EU fordeles. Foto: Riccardo Pareggiani / AP / NTB scanpix

EU-parlamentet mer polarisert enn noen gang. På den ene side har vi den ytre ja-fløyen, som ønsker å øke sin egen makt og innflytelse. Dette gir på den andre siden grobunn for den høyrepopulistiske bevegelsen i Europa.

I tillegg velger ca. 50 prosent av befolkningen i EU å ikke ta stilling til valget til Europaparlamentet. Dette på tross av at enkelte medlemsland har en kunstig høy valgdeltakelse gjennom å praktisere stemmeplikt. Entusiasmen for unionsprosjektet er altså ikke like jublende når man forlater Brussel-bobla.

EU krever overføring av makt, myndighet og legitimitet som om det var et reelt demokratisk organ, selv om mange viktige demokratiskes kjennetegn ikke er til stede. Dette nyter integrasjons-tilhengere godt av. Nå som de har vunnet valget i EU-parlamentet, og ser ut til å ha flere muligheter til å få ytterligere politikkområder dyttet opp på overnasjonalt plan.

Annonse

Dessverre har ikke integrasjons-tilhengerne for vane å lytte, eller å ta et nei for et nei. De har få eller ingen ambisjoner om å gjøre EU-parlamentet mer demokratisk. Det er fortsatt ikke viktig for EU å føre lobbyregister, og det er fortsatt ikke lov for representantene i parlamentet å stille egne forslag. Det er tragisk at den europeiske befolkningen, men også den norske befolkningen, i større og større grad er prisgitt et system som hører mer på lobbyister enn på folk flest.

Det er klart at noen tjener på EU-systemet. EU er bra for helseforetak, barnehage spekulanter og store selskaper. EU er bra for de som vil spare inn på pensjonsutgiftene til ansatte. Dessverre tar ikke EU stilling til at regler som virker fornuftig ett sted, overhodet ikke gir mening et annet sted i Europa. Dette får vi merke gjennom EØS-avtalen.

EU-politikken vi har måttet ta inn gjennom avtalen har ført til at unge i dag har en løsere tilknytning til arbeidslivet enn tidligere, økt bruk av bemanningsbyråer og økt arbeidslivskriminalitet. For å bekjempe den sosial dumpingen som EØS-avtalen skaper, innførte man minstelønn for spesielt utsatte næringer. Men dette fører til synkende fagorganiseringsgrad blant hele befolkningen.

Texe skriver at han skulle ønske at jeg kunne argumentere mot sosial-dumping som EU-parlamentariker for SV. Selvmotsigelsen i å i det ene øyeblikket sammenligne meg med Le Pen og samtidig be meg stille til valg for SV, er nesten like stor som å ønske mer demokrati, og samtidig flytte makten vekk fra folket. Ved å holde seg utenfor EU gir vi imidlertid Stortingets representanter større handlingsrom.

EU bruker Europaparlamentet som et demokratisk alibi for å tappe legitimt valgte parlamentarikere for makt og innflytelse. Når Storbritannia nå går ut av EU, kan det se enda mørkere ut for land i Europa som tradisjonelt ikke ønsker en tettere union.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Færre EØS-skeptikere, men vi trenger ingen EU-utredning