Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dårlig signal å ikke innføre importforbud på pels

Nå som Norge har vedtatt avvikling av pelsdyrnæringen, er det å forby import av pels et naturlig og riktig steg videre.

Pels: Målet på verdensbasis
Pels: Målet på verdensbasis

Avviklingen av pelsdyrnæringen i Norge har lenge vært etterlengtet. Fagmiljøene her i landet har over mange år uttalt at rev og mink ikke er egnet til å leve gode liv i små nettingbur. Pels er også et luksusprodukt som det er etisk vanskelig å forsvare.

Nå som Norge har vedtatt avvikling av pelsdyrnæringen, er det å forby import av pels et naturlig og riktig steg videre. Et forbud vil sende viktige signaler til den internasjonale pelsindustrien. Uten et importforbud, vil det viktige arbeidet Norge har startet, ikke bli fullført. Vi må vise verden at pels er på vei ut, uavhengig av om produktet kommer fra Norge eller fra andre land.

Ett argument som har blitt mye brukt for å bevare pelsdyrnæringen i Norge, er at dyrevelferden i pelsproduksjonen er så mye verre i mange andre land, blant annet Kina. Selv om dette skulle være tilfelle, betyr det allikevel ikke at vi kan forsvare pelsdyrproduksjonen her til lands.

Annonse

Målet på verdensbasis må være å utfase alt hold av pelsdyr og bruk av slike produkter, for å beskytte dyrene som utnyttes i denne industrien. Dette må være god nok grunn til at alle politiske partier kan stille seg bak et importforbud på pels.

Ved å fortsatt tillate import, sender vi blandede signaler til resten av verden. Vi ønsker ikke pelsdyr i Norge, fordi dyrene utsettes for belastninger som ikke kan forsvares ut fra formålet med dyreholdet. Denne begrunnelsen for avviklingen i Norge, bør også kunne komme pelsdyr som lever under samme, eller verre, forhold i andre land til gode.

Ved å tillate import av pelsprodukter feier vi kun for egen dør uten å ta hensyn til at pelsdyr i andre land utsettes for lignende eller verre belastninger. Hvordan kan våre politikere mene at det er greit? Ved å si nei til import av pelsprodukter, vil Norge markere avstand fra produksjon av pels i utlandet og vise at vi tar velferden til alle pelsdyr på alvor.

Andre land og store byer lokalt har gjort dette før oss. India kom i 2017 med importforbud på pels og California blir i 2023 den første delstaten i USA som forbyr alt salg og produksjon av dyrepels. Dyrebeskyttelsen Norge mener at importforbud er veien å gå for Norge også, av respekt for både pelsdyrene og pelsdyrbøndene.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vi må ikke skatte oss bort fra det grønne skiftet