Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

CWD må bekjempes

Skrantesjuke er en svært alvorlig sykdom hos hjortedyr. Sykdommen medfører store lidelser for dyra, og ender alltid med døden.

CWD: Det er påvist smittsom skrantesjuke på villrein i Nordfjella. Villreinstammen i sone 1 er avliva og fjerna, skriver Mattilsynet. Her fra fellingen i 2017. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
CWD: Det er påvist smittsom skrantesjuke på villrein i Nordfjella. Villreinstammen i sone 1 er avliva og fjerna, skriver Mattilsynet. Her fra fellingen i 2017. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Det finnes ingen behandling. Både det offentlige og private legger ned store ressurser i å bekjempe sykdommen.

I sitt innlegg «Herjing med ville dyr», som er publisert i en rekke aviser, har Jenny Rolness i Dyrenes rett flere påstander som er feil.

Det er påvist smittsom skrantesjuke (CWD) på villrein i Nordfjella sone 1. Villreinstammen i sonen er avliva og dyrene er fjerna. Dyrene som var infisert har skilt ut prioner i området i jord og planter. Prionene overlever lenge og beholder derfor sin evne til å smitte andre mottakelige dyr i mange år. Hjortedyr som elg og hjort regnes også som mottakelige for skrantesjuke-smitte. Vi kan derfor ikke utelukke at det finnes elg eller hjort i Nordfjellaområdet som allerede er smitta.

Å redusere bestandene av hjort og elg i kommunene i og rundt Nordfjella villreinområde er viktig av flere grunner:

• Færre hjortedyr vil bidra til at færre dyr beiter i Nordfjella sone 1. Dette vil redusere faren for spredning av skrantesjuke-smitte ut av området.

• Økt felling vil øke sannsynligheten for at eventuelle smitta hjort eller elg blir tatt ut.

Annonse

• En redusert bestand vil bidra til at eventuell smitte blant elg eller hjort vil spre seg langsommere.

• Økt felling av hjortevilt vil bidra til at flere dyr kan testes for skrantesjuke. Dette gir oss økt kunnskap om dyrene er smitta eller ikke.

Vitenskapskomitéen for mat og miljø poengterer også i sin rapport (lenke) at en betydelig reduksjon av hjortedyrbestanden i Nordfjella-området er viktig i arbeidet med å bekjempe skrantesjuke.

Mattilsynet og Miljødirektoratet har bedt kommunene i Nordfjella-området om å legge til rette for at flere elg og hjort kan felles under jakta. Som et ledd i dette arbeidet bistår SNO med å fly ut felte dyr fra vanskelig tilgjengelige steder. Disse områdene ligger ofte høyt i terrenget og dermed nære Nordfjella villreinområde.

I Norge har vi i dag historisk høye tettheter av elg og hjort, og selv med en reduksjon av bestandene vil kommunene i og rundt Nordfjella ha relativt mye elg og hjort i årene framover.

Basert på innspill fra kommunene, har Miljødirektoratet foreslått utvidet jakttid på hjort og elg i området. Hensikten er å oppnå økt felling og dermed ønsket bestandsreduksjon. I denne prosessen har alle berørte parter anledning til å komme med innspill før det vurderes om forlenget jakttid skal fastsettes eller ikke.

Tiltak er også satt inn for å forhindre at tamrein i området skal bidra til å spre smitte. Blant disse er sperregjerder, overvåking av dyrenes vandringer, gjeting og omfattende prøvetaking av tamreinen. Tamreinen holdes unna Nordfjella-området hvor den infiserte villreinbestanden gikk.

Planen er å etablere en ny og frisk villreinbestand i Nordfjella sone 1, så snart forholdene ligger til rette for dette.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kapitalslit i solskinnet