Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Covid-19, sult og bistand

Hver dag dør omkring 25.000 mennesker av sult i verden. Det betyr at det i gjennomsnitt dør i overkant av 17 mennesker av sult hvert eneste minutt!

Rundt 21 prosent av de koronadøde bor i utviklingsland, til tross for at 85 prosent av befolkningen bor her, skriver innsenderen. Foto: Brian Inganga / AP / NTB
Rundt 21 prosent av de koronadøde bor i utviklingsland, til tross for at 85 prosent av befolkningen bor her, skriver innsenderen. Foto: Brian Inganga / AP / NTB

306 personer i Norge har dødd på grunn av covid -19. Totalt i verden har omtrent 1,34 millioner mennesker dødd på grunn av covid -19.

Flest i USA, der 256.000 mennesker har dødd. Men også mange fattige land er hardt rammet. I India er 133.000 mennesker dødd av viruset. Det er imidlertid en lavere andel av befolkningen som dør i utviklingsland: Rundt 21 prosent av de koronadøde bor i utviklingsland, til tross for at 85 prosent av befolkningen bor her.

Vi har imidlertid ingen garanti for at dette ikke kan endre seg til det verre.

Heldigvis dør ingen av sult i Norge, men situasjonen i mange land i verden er dessverre helt annerledes. Det produseres mer enn nok mat i verden til at alle mennesker kan få nok mat. Til tross for det dør det omtrent 9 millioner mennesker av sult i verden hvert år.

Annonse

I tillegg er omtrent 144 millioner barn i verden kortvokste på grunn av at de får for lite mat.

Til tross for at både norske myndigheter og norske frivillige organisasjoner gjør en veldig god innsats for å redusere sult og fattigdom i verden, mener jeg at prioriteringene innen norsk bistand bør endres.

Hver dag dør omkring 25.000 mennesker av sult i verden. Det betyr at det i gjennomsnitt dør i overkant av 17 mennesker av sult hvert eneste minutt!

I 2019 gikk 4,92 prosent av internasjonal bistand til landbruket. Norges prioritering av landbruket i bistanden var enda lavere: Bare 1,58 prosent av norsk bistand gikk til landbruket i utviklingsland.

Verdensbanken og FN har dokumentert at støtte til familielandbruket i utviklingsland er minst dobbelt så effektivt for å redusere sult og fattigdom som støtte til hvilken som helst annen sektor.

Jeg har flere ganger både muntlig på offentlige møter og skriftlig spurt norske myndigheter og representanter for myndighetene om hvorfor den mest effektive bistanden for å redusere sult og fattigdom, prioriteres så lavt. Jeg har aldri fått noe svar, men jeg gir meg ikke.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Sjømat og kystdistrikter er også legitime interesser