Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Cannabis er ikke en vanlig vare

Venstres Guri Melby har foreslått dyrking av cannabis som en ny næringsvei for norske pelsdyrbønder. Dette har heldigvis ikke falt i god jord. Bønder er smartere enn som så.

Pernille Huseby, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan, mener Venstres Guri Melby i sin omtale av rusmidlet cannabis er med på å normalisere det. Foto: Lene Neverdal / Actis
Pernille Huseby, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan, mener Venstres Guri Melby i sin omtale av rusmidlet cannabis er med på å normalisere det. Foto: Lene Neverdal / Actis

Cannabis er det vi kjenner som hasj eller marihuana. Bruk, besittelse og produksjon er ulovlig. Produksjon er straffbart. Det er fordi cannabis er et rusmiddel med stort skadepotensial, det påvirker blant annet hukommelse, innlæring og andre kognitive funksjoner og øker risikoen for psykose og schizofreni. Dette gjelder spesielt hos unge mennesker.

Risikoen for avhengighet er også høy – særlig dersom man begynner å bruke i ung alder. 1 av 6 av unge brukere blir avhengige, ifølge Verdens helseorganisasjon. Vi har de siste årene hatt lite bruk av cannabis. Nå ser det dessverre ut til at trenden er i ferd med å snu.

Guri Melby snakker ikke om vanlig cannabisproduksjon, som altså rammes av narkotikalovgivningen og er forbudt. Hun snakker om produksjon av «medisinsk cannabis», som hun omtaler som lovlig. Det er en svært smal næringsvei – og vil være det i mange år framover.

Det finnes noen legemidler som inneholder virkestoffer fra cannabisplanten. Over 20 land, deriblant Norge, har for eksempel godkjent sprayen Sativex, som inneholder både THC og CBD, som finnes i cannabisplanten. Legemiddelet brukes til behandling av smerter og spastisitet ved multippel sklerose og har gått gjennom grundige godkjenningsprosesser. Ifølge reseptregistret brukte 472 pasienter dette legemiddelet i 2017.

Annonse

I Norge åpner dagens regelverk for at alvorlig syke pasienter kan behandles med medisinsk cannabis. Statens legemiddelverk (2016) definerer medisinsk cannabis som «cannabisrelaterte produkter med innhold av cannabisplante til medisinsk bruk». Slike cannabisrelaterte produkter er ikke godkjent som legemidler i noen land, og medisinsk bruk av disse produktene tillates derfor kun i spesielle tilfeller.

Det er kun sykehusleger med relevant spesialitet som kan søke om å forskrive cannabisrelaterte produkter, og det brukes først og fremst til pasienter med kreft og smerteproblemer. Ifølge Statens legemiddelverk brukte cirka 25 pasienter dette i 2018.

Forsyninger til dette markedet må kalles en svært smal nisje å tilby den norske bonden. Dessuten er dette medisiner som allerede produseres, og det er lite sannsynlig at man lager en egen fabrikk i Norge for produksjon til så få pasienter.

Det mer bekymringsfulle i utspillet er at Melby gjennom sin omtale av cannabis er med på å normalisere dette stoffet og omtale det som en hvilken som helst annen lovlig vare. Det er det altså ikke.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Muligheter i markedet