Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Byggenæringen trenger oppdrag fra kommunene

Skal byggenæringen fortsatt bidra til å holde de store samfunnshjulene i gang, må det komme nye offentlige oppdrag ut i markedet.

Som Norges største distriktsnæring vil det gi store ringvirkninger på kommuneøkonomien i hele landet dersom ikke byggenæringen får oppdrag, skriver Jon Sandnes. Foto: Mostphotos
Som Norges største distriktsnæring vil det gi store ringvirkninger på kommuneøkonomien i hele landet dersom ikke byggenæringen får oppdrag, skriver Jon Sandnes. Foto: Mostphotos

I oppslag i Nationen 25. april sier kommunalminister Nikolai Astrup at "vi skal holde hjulene i gang og behandle byggesaker så langt det er mulig". Videre uttaler han "at langsiktige og planlagte prosjekter skal videreføres, og på den måten kan kommunene bidrar til at konjunkturnedgangen ikke blir forsterket".

Les saken her:

Byggenæringens Landsforening - BNL mener at skal byggenæringen fortsatt bidra til å holde de store samfunnshjulene i gang, må det komme nye offentlige oppdrag ut i markedet. Næringen har helt siden oppstart av krisen både bidratt til den nasjonale dugnaden ved å ta smittevern på alvor og holdt produksjonen oppe. Men nå tæres det på ordrereserven og nye oppdrag må ut i markedet nå for å unngå at sysselsettingen, omsetningen og skatteinntektene blir alvorlig redusert. Som Norges største distriktsnæring vil det gi store ringvirkninger også på kommuneøkonomien i hele landet.

Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening. Foto: Moment Studio
Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening. Foto: Moment Studio

Vi får nå signaler om at kommuner holder igjen på vedlikehold og investeringer. Denne usikkerheten i kommunesektoren må dempes. Næringen trenger at offentlig sektor blir sikret finansiering slik at det kommer oppdrag ut i markedet. Her må kommunalministeren være mye tydeligere og hindre usikkerheten ute i Kommune-Norge.

Annonse

I utgangspunktet har kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup forsikret kommunene om at det skal komme 6,15 milliarder for å kompensere for økte utgifter og mindre skatteinntekter. Disse pengene vil i all hovedsak blir bundet opp til lovpålagte tjenester. Det er selvfølgelig viktig at kommunene får dekket sine inntektstap og klarer å levere de lovpålagte tjenestene. Men kommunene kan ikke på sikt leve av krisepakker, men å ha høy sysselsetting som bidrar til skatteinntekter. Vi trenger en styrking av kommuneøkonomien som også bidrar til å holde hjulene i gang, slik at kommuneøkonomien kan etterspørre oppdrag ut i markedet utover sommeren og høsten.

Stortinget har tidligere bedt om at midler til en egen tiltakspakke gjennom kommuner og fylkeskommuner skal legges fram, senest i revidert nasjonalbudsjett. Fredag sendte KS brev til kommunalministeren og Stortinget med innspill til hva KS mener er viktig i en slik tiltakspakke. KS sitt hovedbudskap er at kommuner og fylker vil spille en avgjørende rolle for å få samfunnshjulene i gang igjen. Og de ber om 10 milliarder, i tillegg til det de allerede har fått og at de utover høsten følger opp rent inntektstap.

Regjeringen må nå signalisere tydelig at de vil sikre kommunesektoren godt over 10 milliarder kroner i løpet av kommende år til prosjekter med stor nytteverdi for samfunnet og hvor byggenæringen er samfunnet nødvendige verktøy. Når kommunene gjennomfører viktige byggeprosjekter generer det også boligbygging og næringsutvikling. Det haster med tydelighet for å bidra til forutsigbarhet og redusere den store usikkerheten som brer seg i en næring som er helt avhengig av ordretilgang utover sommeren, høsten og vinteren.

BNL ber at kommunalministeren er tydeligere på dette, for å unngå at konjunkturnedgangen ikke blir forsterket.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Demokratenes frekke kampanje