Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Brexit-avtalen er mye dårligere enn EØS

Senterpartiet ønsker å erstatte EØS-avtalen med en frihandelsavtale der vi beholder tollvernet på landbruk, blir kvitt toll og kvoter for sjømateksporten, slipper EUs regler og beholder sømløs handel. Lykke til med de forhandlingene!

Storbritannia er nå ute av EUs indre marked, mens Norge er på innsiden. Avtalen innfører handelshindringer, istedenfor å fjerne dem, slik det vanligvis er med nye avtaler, skriver innsenderen. Foto: Frank Augstein / AP / NTB
Storbritannia er nå ute av EUs indre marked, mens Norge er på innsiden. Avtalen innfører handelshindringer, istedenfor å fjerne dem, slik det vanligvis er med nye avtaler, skriver innsenderen. Foto: Frank Augstein / AP / NTB

Blekket var knapt tørt før nei-partiene gikk ut i Klassekampen og hyllet britenes nye avtale med EU.

De mener at den er bedre enn Norges EØS-avtale. Det er den ikke. Avtalen er mye dårligere enn EØS-avtalen.

Storbritannia er nå ute av EUs indre marked, mens Norge er på innsiden. Avtalen innfører handelshindringer, istedenfor å fjerne dem, slik det vanligvis er med nye avtaler.

Avtalen er svak på tjenestefeltet, noe som er spesielt krevende for Storbritannia der særlig finansielle tjenester utgjør en stor del av økonomien. Avtalen opprettholder tollfrihet for handelen med varer, noe som bare skulle mangle. Men Storbritannia er ute av EUs regelsamarbeid. Det betyr mye for bedriftene i praksis, både av forsinkelser, økte kostnader og dårligere konkurransevilkår.

Skotske sjømatprodusenter fortviler allerede over at ferskmaten nå trenger tre døgn på å nå sultne franskmenn og tyskere, og ikke ett døgn som før. Grunnen er nytt papirarbeid, grensekontroll, kvalitetskontroll og utstedelse av helsesertifikater.

Ett av de store stridstemaene i forhandlingene var spørsmålet om lik konkurranse. Konkret dreide det seg om EUs frykt for at Storbritannia i fremtiden ville benytte seg av sosial dumping, lavere miljøkrav eller ekstra subsidiering av egne bedrifter for å få en urettmessig konkurransefordel overfor sine europeiske konkurrenter. Denne frykten fra EUs side var ikke tatt ut av løse luften.

Annonse

Et sentralt ønske fra mange av brexit-ideologene, som nå sitter i den britiske regjeringen, var at Storbritannia skulle bli "Singapore ved Themsen", med lave skatter, mindre statlig inngripen, lavere beskyttelse for arbeiderne og lavere miljøkrav.

Man skulle trodd at den norske nei-siden ville ha sympati for EUs forsvar av strenge og forpliktende regler innen arbeidsliv, helse, miljø og sikkerhet. Det er heller ikke i norsk interesse at britene fjerner seg fra de europeiske reglene. Britene skal for eksempel gjøre store investeringer i fornybar energi de neste årene. Norske bedrifter har stor kompetanse på både havvind, karbonfangst og -lagring, solenergi og maritime løsninger. De bør være godt rustet til å bidra i britenes satsing. Da ville det være synd om de skulle bli utestengt fordi britene velger å gi fordeler til egne bedrifter.

Det er for øvrig verdt å merke seg at Senterpartiet ser på en frihandelsavtale med nulltoll på landbruksprodukter som bedre enn EØS-avtalen og som en modell for Norge. Dersom Norge skulle forhandle med EU om en ny frihandelsavtale som erstatning for EØS ville ett av EUs viktigste krav straks være at Norge må senke tollvernet. Her vil det være lite hjelp å få fra våre ellers gode naboer.

Svensker og dansker står klare med kjøttbullar, bacon, yoghurt og ost. EØS-avtalen er viktig for mat- og drikkenæringen, blant annet fordi den traktatfester importvernet for landbruksprodukter. EØS-avtalen gir dermed forutsigbarhet for norsk råvareproduksjon og foredlingsindustri, samtidig som næringen kan importere viktige innsatsfaktorer fra EØS-området.

EØS-avtalen er et kompromiss mellom mange interesser. Brexit førte til 4,5 års politisk kaos før de fikk på plass en dårlig avtale. Britene har over 66 millioner innbyggere og relativt stor forhandlingsmakt. I Norge er vi litt over 5 millioner. Det synes som om Senterpartiet ønsker å erstatte EØS-avtalen med en frihandelsavtale der vi beholder tollvernet på landbruk, blir kvitt toll og kvoter for sjømateksporten, slipper EUs regler og beholder sømløs handel. Lykke til med de forhandlingene!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kan de endre tysk landbruk?