Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Boikott Black Friday

Få ned det ekstreme forbruket!

På tilbud: Black Friday- og Black Week-reklame. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
På tilbud: Black Friday- og Black Week-reklame. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Den siste uka har de fleste nordmenn blitt nærmest bombardert med e-poster, meldinger og reklameoppslag fra ulike butikkjeder om Black Friday.

Vi i Oppland Bygdeungdomslag har sett oss lei på det kjøpepresset kjedene pålegger oss, og vi mener at denne bruk og kast-mentaliteten det her oppfordres til er uforenelig med målet om å skape et mer klimavennlig samfunn.

De siste årene har vi sett et stadig voksende fokus på klimavennlige tiltak, både hos myndighetene, hos bedrifter og hos mannen i gata. Alle ledd i samfunnet er med andre ord engasjerte og villige til å bidra for å bedre klimaet, noe også bygdeungdomslaget har erfart gjennom prosjektet NBU redder verden litt.

Hvorfor butikkjedene nå nok en gang lanserer Black Friday, hvor kunden blir overøst med «sensasjonelle» tilbud og oppfordres til lite gjennomtenkt storhandling, er for oss helt uforståelig.

Ifølge Dagbladet er Norge på toppen av versting-lista når det gjelder avfall som produseres per person per år, og Norge er det landet som har de største tallene når det gjelder elektronisk avfall. Det er ingen tvil om at forbruket i Norge må ned.

Annonse

Vi er nødt til å ta bedre vare på tingene vi har, reparere det som er ødelagt og kjøpe mer brukt. Konseptet Black Friday, som nå er utvidet til både Black Week og Black Month, bryter med alle disse prinsippene, og oppfordrer den enkelte til å kjøpe, kjøpe, kjøpe.

I dagens samfunn blir ansvaret for klimaet og klodens framtid i stor grad pålagt enkeltmennesker. Tanken er at den etiske forbruker tar kloke og gjennomtenkte valg ved kasseapparatet, og markedet reguleres dermed etter hva folkemassen mener.

I realiteten står store grossister i kulissene, med mål om å tjene mest mulig penger, og fraskriver seg med det klimaansvaret. Den etiske forbruker sitter ikke på all makten, men blir påvirket og utnyttet av skjulte krefter.

Og det er klart man blir påvirket, for i det daglige er det de økonomiske, praktiske eller andre nærliggende årsakene man preges av, og klimaproblemet blir en fjern virkelighet.

Vi i Oppland Bygdeungdomslag mener at de store butikkjedene snarest må slutte å fraskrive seg klimaansvaret og legge dette over på enkeltmennesket som handler i deres butikker. For at vi skal kunne se en lysere framtid i møte er alle nivåer i samfunnet nødt til å spille på lag.

Få ned det ekstreme forbruket – boikott Black Friday!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Klimakampen fordrer mer mineralindustri