Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Blir det ulv i julegave i år også, Elvestuen?

Slipper regjeringen et nytt kvoteforslag for ulv rett før juleferien - i år igjen?

Ho-ho-ho: Leserbrevforfatteren mistenker en ulende julegave fra klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i år, spør leserbrevforfatteren. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Ho-ho-ho: Leserbrevforfatteren mistenker en ulende julegave fra klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i år, spør leserbrevforfatteren. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Innen 1.januar må miljøminister Ola Elvestuen bestemme hvor mange ulv som kan felles på lisenskvote. Rovviltnemndene har fastsatt en kvote på 43 dyr, hvorav 17 er i ulvesonen innenfor de tre etablerte revirene Hobøl, Mangen og Slettås. Jeg frykter Elvestuen vil ha minst mulig debatt og oppmerksomhet rundt sitt dette, og mest sannsynlig kommer med kvoteforslag når Stortinget tar juleferie, slik det nærmest er blitt en tradisjon for denne regjeringen å gjøre.

Det er ingen tvil om at regjeringen og Elvestuen nå må ta tak, bestandstallet for ulv er langt over det fastsatte målet til Stortinget på 4-6 ynglinger. Vi er mange som nå forventer handling i det som nok en gang har vært en blodig ulvesommer. Folk er berørt, flere har måtte endre sine livsmønster. Bønder har nok en sommer måtte bruke utallig mange timer på ekstra arbeid ved tilsyn, dokumentasjon og ikke minst belastningen det er å hver eneste dag gå tilsynsrunder med frykten om å finne halvdøde og drepte dyr på beite.

Stortingets rovviltforlik fra 2004 og 2011 bygget på en todelt målsetting. Det skal sikres bærekraftige bestander av de store rovviltarter samtidig som det skal legges til rette for en fortsatt aktiv og allsidig bruk av utmarksressursene og levende lokalsamfunn. Siste ledd innebærer at det må føres en rovviltpolitikk som reduserer rovviltskadene, demper konflikter og motvirker utrygghet for dem som er mest berørt. Dessverre har norsk rovviltpolitikk de siste årene hatt preg av å prioritere den første delen av den todelte målsetting på bekostning av en aktiv beitepolitikk. Dette berører en rekke lokalsamfunn, næringsutøvere og enkeltpersoner/familier direkte og sterkt. Det svekker også rovviltpolitikkens legitimitet.

Sommeren 2016 ble det konstatert at bestandsmålet for ulv var overskredet, og rovviltnemdene fattet vedtak om lisensuttak av ulv. Vinteren 2016–2017 ble en stor del av denne lisensfellingen av ulv stanset av Klima- og miljøverndepartementet fordi departementet la en gal oppfatning av Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven til grunn for sin klagebehandling. Dette førte til at Stortinget i mars 2017 instruerte regjeringen om hvordan Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven var å oppfatte. Senterpartiet forventer at regjeringen nå følger opp, og vedtar å ta ut kvoten som rovviltnemdene har satt på at 43 ulv skal tas ut ved lisensjakt.

At regjeringen ikke følger opp rovdyrforliket, ikke følger opp den todelte målsetningen, i det store og hele ikke følger opp Stortingets demokratisk fattede vedtak - det handler faktisk om mer enn rovdyr. Det handler grunnleggende sett om folks tillit til myndighetene. Når staten endrer spillereglene underveis, når staten driver maktutøvelse uten demokratisk forankret begrunnelse - da svekkes tilliten til de som styrer landet.

Kan regjeringen leve med at deler av befolkningen opplever at deres erfaringer ikke respekteres, at deres argumenter er mindre viktige og deres rettigheter mindre verdt? Senterpartiet kan ikke det.

Om regjeringen følger opp Stortingets bestandsmål for ulv, får vi svar på innen 1. januar. I mellomtiden håper vi ikke Elvestuen dukker opp med en uønsket julegave og nok en gang vil trenere Stortingets vedtatte rovdyrpolitikk.

Neste artikkel

Det er pinlig provinsielt å bruke Putins invasjon som hovedargument for norsk EU-medlemskap