Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Oljeutvinning vil ikke sikre oss - sats på blått hydrogen

La smellet av siste spikeren i kista for ilandføring av olje, bli til et startskudd for felles infrastruktur for gassreservene, ilandføring til Veidnes og produksjon av blått hydrogen.

Veidnes. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB
Veidnes. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB

En felles gassinfrastruktur for Barentshavet, med ilandføring til Veidnes og pålegg om at gassen benyttes til produksjon til blått hydrogen, vil være et nødvendig grep for både samfunnsutvikling og klima i overgangen til nullutslippssamfunnet.

Alle snakker om viktigheten av omstilling i økonomien og næringslivet, men samtidig brukes de store pengene på å stimulere til det motsatte -utvinning og bruk av fossilt brensel.

Oljeutvinning vil ikke stabilisere og sikre våre samfunn her i Finnmark, slik vi er forespeilet. Det ble helt tydelig etter siste dagers «nyheter» om at ilandføring til Veidnes ikke er aktuelt.

Annonse

Erfaringene fra siste tids avgjørelser, den rådende politikken, og at viktige beslutninger angående våre naturressurser overlates til finans og storkapitalen utenfra, gjør at utsiktene for både miljøvennlige og samfunnsbyggende løsninger er dårlige hvis Norge fortsetter på samme måte.

Skal vi oppå en myk overgang fra fossilsamfunnet til fremtidens utslippsfrie samfunn, så er vi avhengig av at Stortinget tar store og viktige beslutninger. Oljeutvinning må fases ut, aktiviteten må dreies over på gass. Det må videre legges som premiss at gassen i Barentshavet skal benyttes til produksjon av blått hydrogen.

I Finnmark er vi ved ulike anledninger blitt lovet veldig mye, veldig mange ganger, men Johan Castberg og ilandføring til Veidnes er i særklasse når det gjelder å ikke innfri løfter. Innbyggere, politikere og næringslivsinteresser er brukt som brikker i et spill. Mange har heiet på prosjektet ene og alene fordi det ville stabilisere og sikre vårt samfunn i lang tid framover.

Vi kan imidlertid ikke henge med hodet. La smellet av siste spikeren i kista for ilandføring av olje, bli til et startskudd for et unisont samfunnskrav om felles infrastruktur for gassreservene, ilandføring til Veidnes og produksjon av blått hydrogen.

Herved utfordres politikere på alle nivå, lokalt og sentralt, samt næringsaktører og organisasjoner til å bli med å jobbe mot et slik fremtidsrettet mål, som gagner både klima og samfunn i nord.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Heller gode arbeidsforhold i transportbransjen enn EUs rigide regler