Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bionova bør gis et bredere mandat enn bare klimakutt i landbruket

Regjeringen bør tenke større og mer ambisiøst med opprettelsen av et Bionova enn kun klimakutt i landbruket. Norge har store muligheter innen bioøkonomi knyttet til blant annet skogsdrift, havbruk og landbruk.

Grønne arbeidsplasser: Et viktig grep for å redusere oljeavhengigheten i norsk økonomi på veien mot fornybarsamfunnet, er å skape nye grønne arbeidsplasser, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos
Grønne arbeidsplasser: Et viktig grep for å redusere oljeavhengigheten i norsk økonomi på veien mot fornybarsamfunnet, er å skape nye grønne arbeidsplasser, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos

Mandatet for opprettelsen av Bionova bør inkludere koordinering og langsiktige investeringer i forsknings- og innovasjonsmiljøer, og ha mål om å utvikle nye grønne næringer og arbeidsplasser.

I Nationen nylig uttaler landbruksminister Sandra Borch at «vi er nødt til å snakke litt om innretningen» for et Bionova, og det er jeg enig i. Hurdalsplattformen legger til grunn at opprettelsen av Bionova vil være det viktigste nye verktøyet for klimatiltak i landbruket, samtidig har den nye regjeringen store ambisjoner om å øke norsk eksport utenom olje og gass. Hurdalsplattformen legger også opp til økt satsing på utnyttelse og foredling av grønne, norske råvarer og fornybart karbon.

Alt synes altså å ligge til rette for å tenke større ved opprettelsen av et Bionova enn kun utslipp i landbruket. I dag er virkemidlene innen bioøkonomi spredt mellom en rekke aktører og budsjettposter. Etableringen av et kompetansemiljø med mandat til å tenke helhetlig vil være viktig for å fremme økt verdiskaping og bidra til sysselsetting innen bioøkonomi.

Annonse

Norge bør ta i bruk de mulighetene vi har innen fornybare biologiske ressurser til blant annet mat, fôr, materialutvikling, farmasi og bioenergi. Som næringsministeren har påpekt er investeringene i norsk olje og gass syv ganger høyere enn i fastlandsindustrien.

Et viktig grep for å redusere oljeavhengigheten i norsk økonomi på veien mot fornybarsamfunnet, er å skape nye grønne arbeidsplasser. Mener regjeringen alvor med planer om økt aktivitet utenfor olje- og gassektoren, bør det legges til rette for langsiktig investering i norske arbeidsplasser og kompetanse, også utenfor leverandørindustrien tilknyttet olje- og gassektoren.

Etableringen av et Bionova, som inkluderer forskning og utvikling av bioteknologi og nye verdikjeder, vil vise handlekraft i møte med den store utfordringen norsk økonomi står foran når vi skal møte våre klimaforpliktelser.

Det haster å få fart i reduksjonen av klimagassutslipp. Samtidig må arbeidsplasser og næringsliv ivaretas i overgangen til nullutslippssamfunnet. Nedgangen i eksporten de siste årene er bekymringsfull, spesielt når vi vet at våre naboland har økt sin eksport. Det tyder på at det haster med å få fart i etableringen av nye grønne næringer som kan konkurrere internasjonalt, og som er uavhengig av olje- og gassektoren.

Forskning og utvikling i nye næringer og produkter krever tid og langsiktig kapital. Etableringen av et Bionova for å styrke satsingen på fornybare og biologiske ressurser vil være viktig for å utvikle norsk økonomi innen flere og nye næringer.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Rydd i kjøleskapet og sett proppen i badekaret