Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bevar akuttsykehusene

Sykehuset Innlandets brutale kutt i tilbud flere steder i regionen vår rammer de mest sårbare.

Akutt:  MDG Innlandet vil kjempe for å bevare akuttsykehusene i regionen. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix
Akutt: MDG Innlandet vil kjempe for å bevare akuttsykehusene i regionen. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Fjerning av døgnplasser for barn og ungdom i Innlandet vil føre til lengre ventelister, større press på poliklinikkene og de få akuttplassene som finnes. Dette vil medføre at barn og unge i økende grad må innlegges på plasser for voksne med tunge lidelser, med de konsekvensene dette har for unge i en allerede vanskelig situasjon.

Mange av kuttene begrunnes ut fra at det må spares til nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua. Styret i Helse Sør-Øst vil ikke være med å finansiere et nytt hovedsykehus før Sykehuset Innlandet (SI) får bedre økonomi. Vi frykter det vil bety flere brutale kutt framover.

Annonse

Hvilke av akuttsykehusene i Elverum, Hamar, Lillehammer og Gjøvik som vil bestå er fortsatt uavklart. Styret i SI har vedtatt at det bare er ett av sykehusene som får fortsette som akuttsykehus og ett skal brukes til planlagte behandlinger. Når akutte situasjoner oppstår kan det være avgjørende å ha kort vei til nærmeste sykehus. Hvis akuttmottakene på de lokale sykehusene blir lagt ned kan det få store konsekvenser for liv og helse. Dette gjelder både i forhold til somatikk, fødetilbud og psykiatri. Det nye Innlandet fylke vil bli stort i utstrekning, og med den planlagte sykehusstrukturen vil de fleste få lengre vei til sykehuset.

SI ønsker også å legge psykiatrien inn i det nye Mjøssykehuset, og at sykehuset Reinsvoll avvikles. Dette mener vi er veldig trist, da omgivelsene og tilbudene på Reinsvoll i dag er tilrettelagt for god miljøterapi. Sykehuset tilbyr terapiridning, svømmehall, aktivitetsbygg med ulike tilbud og fantastisk turområder.

Vi har fått et helsevesen som glemmer menneskene i sine tall og beregninger. Helseforetakene ser ikke pasientenes reelle behov, de ser ikke de fortvilte pårørende og de ser heller ikke at de ansatte må ha gode vilkår for å kunne yte sin kompetanse på en god måte. Helseforetakene mangler det aller viktigste vi har i helsevesenet: erkjennelsen av at vi er medmennesker, også i situasjoner der vi får en rolle som pasient, pårørende eller behandler.

Miljøpartiet De Grønne vil skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Det betyr at vi ser menneskene og vil forsikre oss om at de som trenger hjelp, får hjelp. Derfor vil MDG Innlandet kjempe for å bevare akuttsykehusene i regionen.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vi trenger idretten med på å beholde kontrollen over koronaviruset