Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Baklengs inn i fremtiden

Det er en bekymringsfull utvikling vi nå er vitne til når det gjelder rovdyrene våre her til lands.

Til nytte? Vi mennesker har de siste 50 åra tatt knekken på nærmere 70 prosent av bestanden av pattedyr, fugler, fisk, reptiler og amfibier, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos
Til nytte? Vi mennesker har de siste 50 åra tatt knekken på nærmere 70 prosent av bestanden av pattedyr, fugler, fisk, reptiler og amfibier, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos

Vi er snart helt tilbake til 1800-talls tenkning og holdning - der vi har en «herredømsholdning» overfor naturen. Fortsatt stilles spørsmålet: «Hva skal vi med ulven?»

Nei, hva skal vi med grevlingen, røyskatten og hønsehauken, egentlig?

Vi mennesker har de siste 50 åra tatt knekken på nærmere 70 prosent av bestanden av pattedyr, fugler, fisk, reptiler og amfibier.

Det er naturkrise i verden. Også i Norge havner den ene arten etter den andre på rødlista. Det er vanvittig at det i denne tiden har blitt stuerent og snakke om utryddelse igjen. For det gjør noen nordmenn faktisk. Nå uten å skamme seg, eller gjemme seg bak at «rovdyrene skal bare forvaltes strengt». Helt åpenlyst snakkes det om utryddelse. Dette er en skummel utvikling.

Annonse

For verden har ingen arter å miste. Vi er avhengige av intakte økosystemer for å selv overleve. Naturen er et komplekst samspill som vi ikke forstår fullt og helt enda. Hver art spiller sin rolle og har sin funksjon i naturen.

Vi skal ikke leke «Gud». Mennesket kan ikke overta dyrenes rolle i naturen.

Dette handler ikke bare om å være for eller imot ulv. Dette handler om hvordan vi skal forholde oss til naturen fremover.

Dette er et etisk viktig spørsmål og vi har alle et demokratisk ansvar overfor dette spørsmålet. Naturen må beskyttes. Den trenger forsvarere.

Det er helt klart nå som vi i tillegg har fått en regjering som vil nedjustere bestandsmålene når det gjelder bjørn og ulv for å komme beitenæringen i møte.

Dette skjer altså midt i en dramatisk og veldokumentert naturkrise, hvor verden må beskytte sine arter bedre enn noen gang. Norge tar nå flere steg tilbake i tid og velger å gå baklengs inn i fremtiden.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Rovdyrforliket ligger fast for regjeringa – vil effektivisere skyting av rovdyr