Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Avvikling av pelsdyrnæringen utløser full erstatning

Regjeringen har bestemt at pelsdyrnæringen skal avvikles. Regjeringen vil imidlertid ikke gi full erstatning til pelsdyrnæringen.

Erstatning: Å ikke erstatte pelsdyrbøndene fullt ut er i strid med Grunnloven, mener innsenderen. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Erstatning: Å ikke erstatte pelsdyrbøndene fullt ut er i strid med Grunnloven, mener innsenderen. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Det er etter min vurdering i strid med Grunnloven og EMK, å ikke gi full erstatning til pelsdyrnæringen.

Etter et grundig utredningsarbeid gikk Stortinget i januar 2017, inn for å videreføre pelsdyrnæringen med noen innstramminger i regelverket. I januar 2018 ombestemte regjeringen seg, og vil likevel avvikle næringen. I tillegg til at en slik politikk skaper usikkerhet og økonomiske tap for de involverte, så legger regjeringen feil juss til grunn når de ikke vil gi pelsdyrnæringen full erstatning.

Regjeringen vil kun gi pelsdyrnæringen en sjablongmessig erstatning for at de må legge ned driften sin. I høringsforslaget før årsskiftet ble det lagt til grunn at kompensasjonsordningen skulle være på maksimalt ca 365 millioner kroner. Denne erstatningen ble foreslått hevet av landbruksminister Olaug Bollestad til ca 500 millioner kroner i begynnelsen av april 2019. Pelsdyrnæringen anslår selv tapet ved eventuell avvikling av næringen til å være rundt 2 milliarder kroner.

Annonse

Regjeringen støtter seg på en uttalelse fra justisdepartementets lovavdeling fra november 2016, for ikke å gi næringen full erstatning. Lovavdelingen legger stor vekt på at det har vært usikkerhet om pelsdyrnæringen i lang tid. I vurderingen heter det blant annet (Meld. St. 8 s. 94 første spalte):

«…og det faktum at oppdretterne ikke har hatt noe særskilt grunnlag for å kunne forvente opprettholdelse av driften i en bestemt periode fremover, antar vi at oppdretterne i det minste må bære en meget vesentlig del av den økonomiske byrden som følger av at et forbud innføres.»

Lovavdelingens uttalelse er utdatert, siden vurderingen knytter seg til rettstilstanden før Stortinget i 2017 vedtok fortsatt pelsdyrhold. Pelsdyrnæringen hadde etter Stortingets vedtak i januar 2017, en særdeles berettiget forventing om at de kunne fortsette næringsutøvelsen sin.

Konsekvensen er derfor at pelsdyrnæringen ikke skal bære den økonomiske byrden av at et forbud eventuelt blir innført. Pelsdyrnæringen har krav på full erstatning ved eventuell avvikling.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hva skal vi med Venstre?