Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Åslaug Haga synser videre med samme påstand

Første november skrev Åslaug Haga i Nationen - uten begrunnelse - at vi må bygge mer vindkraft på land for at Norge skal kunne nå klimamålene.

Dokumentasjon: Åslaug Haga bør kunne vise fram dokumentasjonen påstanden hennes bygger på, mener innsenderen. Foto: Crop Trust
Dokumentasjon: Åslaug Haga bør kunne vise fram dokumentasjonen påstanden hennes bygger på, mener innsenderen. Foto: Crop Trust

Jeg utfordret henne i Nationen 7. november til å begrunne påstanden, med henvisning til utredningen «Energipolitikk på naturens premisser». Den utredningen viser at vi kan skaffe fram all energi vi trenger for å helelektrifisere Norge uten mer vindkraft. Et sammendrag av utredningen kan lastes ned som PDF.

21.11 svarer så Åslaug Haga med et nytt innlegg i Nationen. Her skriver hun om alt som «gikk galt» i vindkraftsaken, slik at all videre konsesjonsbehandling ble stanset. Hovedargumentet hennes er at kommunene må få bedre betalt for å tillate videre rasering av verdifull natur.

Hun avslutter slik: «Den nødvendige omstillingen er ikke mulig uten betydelig tilførsel av ren, ny kraft. Ja, vi skal energieffektivisere. Ja, vi skal ruste opp vannkraft, men dette tar oss ikke på langt nær i mål. Norge greier ikke omstillingen til karbonnøytralitet uten vindkraft.»

Som leseren ser: På nytt kjemisk fritt for dokumentasjon av påstanden om behovet for mer vindkraft. Dette kan vanskelig tolkes annerledes enn at Norwea, som Haga leder, ikke har noen slik dokumentasjon.

Annonse

At Norwea, vindkraftprodusentenes organisasjon, mener vi må bygge mer vindkraft på land, er ingen nyhet. Også på NVE-konferansen «Norges Energidager 2021» 21. oktober hevdet Haga dette. Uten begrunnelse, for ikke å snakke om henvisning til dokumentasjon av noe slag for påstanden.

Nytt nå er at Norwea-direktør Haga også tar Glasgow-møtet til inntekt for at vi må bygge ned mer natur i Norge med nye vindkraftverk på land. Haga har latt seg «intervjue» på Norweas egen hjemmeside, under tittelen «Klimaavtalen fordrer akselerert elektrifisering i Norge». I oppslaget står blant annet dette:

«Landenes ambisjoner er fortsatt utilstrekkelige og for Norge vet vi at en storstilt og akselerert elektrifisering vil være tvingende nødvendig for nasjonale klimakutt. Dette vil kreve store investeringer i nett, teknologier, men ikke minst økt produksjon av fornybar energi fra blant annet vann, og solkraft, men det vil også kreve vesentlige bidrag fra land- og havvind.»

Heller ikke her finnes det antydning til begrunnelse/dokumentasjon fra Haga for hvorfor vi må bygge mer vindkraft på land for å kunne nå klimamålene. Det kan se ut som om Norwea-sjefen tror at bare denne påstanden blir gjentatt tilstrekkelig mange ganger, så blir den en sannhet. Det er en teknikk andre har brukt før henne, men som i våre dager stort sett blir gjennomskuet.

Motvind Norges rapport er utarbeidet av en rekke fagfolk med omfattende erfaring fra energisektoren og tilgrensende fagfelt. Ifølge denne rapporten kan vi helelektrifisere Norge og i tillegg ha mye energi tilgjengelig for ny industri, uten en eneste ny vindturbin i norsk natur. Rapporten kan sies å være en «motmelding» til forrige regjerings stortingsmelding «Energi til arbeid».

Når Åslaug Haga stadig påstår at vi må ha flere vindkraftverk på land for å nå klimamålene, hevder hun derfor det motsatte av «motmeldingen». Da bør hun kunne vise fram den dokumentasjonen påstanden hennes bygger på.

Hvis hun ikke kan det, må vi på nytt bare konstatere at påstanden hennes er nettopp det, - en ubegrunnet påstand.

Neste artikkel

Fritt vilt på Stortinget