Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Artene trenger ikke mer jakt, de trenger mer vern

Foto:  Gorm Kallestad  / NTB scanpix
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Landbruks- og matdepartementet har etablert en tilskuddsordning for å øke interessen for jakt blant barn og unge. I budsjettet for 2019 er det satt av 2,1 millioner kroner til dette formålet, og ordningen er på høring i Miljødirektoratet for å forskriftsfestes.

Vi trenger ikke mer nedskyting av dyr, mer lidelser som følge av skadeskyting og mer tilbakegang for arter som allerede går tilbake. Tap av naturmangfold er ett av de største miljøproblemene i vår tid. Siden 1970 er 60 prosent av jordas dyreliv blitt borte, og en million arter trues av utryddelse.

I Norge, inkludert Svalbard, er 27 av 78 vurderte pattedyr og 35 prosent av hekkende fuglearter rødlistet. 30 prosent av sjøfuglene på fastlandet er forsvunnet, og 16 av 28 marine sjøfuglarter er på Norsk Rødliste.

Annonse

De rødlista artene rype, hare, ærfugl og svartand jaktes fortsatt. I jaktåret 2017/2018 ble det felt 167.000 ryper og 13.720 harer. På toppen av dette kommer naturlig dødelighet. Rypa er en nøkkelart og viktig for en rekke andre arter – blant annet trua arter som jaktfalk, snøugle og fjellrev. Skyting av 150.000-200.000 ryper i året for rekreasjon kan bety at andre arter som har rype som en viktig del av livsgrunnlaget vil sulte.

Før rypa ble rødlistet var det registrert en nedgang i hele Skandinavia over 10 år, og hekkebestanden var halvert. Mange oppfordrer folk til å nyte naturen uten å skyte, men Landbruks- og matdepartementet går motsatt vei og vil ha mer jakt.

Jakt påvirker også andre menneskers naturopplevelser. Naturen blir fattigere på liv og rekreasjonsverdien blir redusert for flertallet som ikke jakter. Lidelsene for dyrene som jaktes og skadeskytingen som rammer anslagsvis hundretusener av fugler og andre dyr hvert år, er også en viktig grunn til å redusere jakta.

Det bør i stedet bevilges penger til tiltak som kan bidra til å redde arter, holde naturen ren, rydde skjærgården for plast, unngå giftbruk i hager og landbruk og stimulere til økt forståelse for at vi må ta vare på naturen og dens mangfold. Det er viktigere enn noensinne å bevare naturen fremfor å forbruke den.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Støtter Sp frihandel på mat?