Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Arbeidsfolks livsvilkår trues ikke av vårt internasjonale samarbeid

Om handlingsrommet i EØS er mindre enn et kott, er avtalen med unionen likevel døren som slipper oss inn i rommet.

Malene Eilertsen er organisatorisk nestleder i Europeiske Studenter Oslo. Foto: Privat
Malene Eilertsen er organisatorisk nestleder i Europeiske Studenter Oslo. Foto: Privat

Eva Nordlund skriver 9. september i Nationen en kommentar om Raymond Johansens ønske om å "dra til Brussel og snakke Esa til fornuft". Reaksjonen kommer etter en skriftlig advarsel fra kontrollorganet for EØS-samarbeidet om norske brudd på EU-regler.

Les innlegget til Nationens Eva Nordlund:

Annonse

Ordninger som hevder å forhindre sosial dumping, slik som Oslomodellen, strider, ifølge Esa, med prinsippet om de fire frihetene. En av disse, fri konkurranse, skal gagne unionens styrke mot større aktører, men blir for populister en ventil for nasjonale problemer. Kravet om fast ansettelse og begrensninger på ledd i underleverandører respekterer ikke grunnlaget for Norges adgang til det indre markedet.

Jeg er absolutt bevisst om ulemper som kan komme av midlertidige ansettelsesforhold, men dette blir i mine øyne et for smalt argument mot hva EØS-avtalen på den andre siden supplerer til norsk arbeid- og næringsliv.

En firedel av arbeidsplassene innenfor landegrensene våre er utvilsomt avhengig av eksport, og det er av den grunn i norsk interesse å beholde likebehandlingen av bedrifter og arbeidskraft innenfor markedet. Dette er uten å falle på sin egen urimelighet verdens mest integrerte handelsfellesskap. En slik dynamisk bilateral avtale som til stadighet oppdateres, vil aldri kunne sidestilles med en alternativ handelsavtale.

"Arbeidsfolks livsvilkår" trues ikke av vårt internasjonale samarbeid, tvert imot noe som blir ubønnhørlig ivaretatt av minimumsreglene som er satt av unionen. EU har en omfattende lovgivning for å garantere gode arbeidsforhold, og som institusjon med myndighet til å vokte over krav, blir det ikke bare idealistiske mål. Rettighetene er tydelige og mulighetene er mange. Dersom handlingsrommet er et kott, er EØS-avtalen vår dør inn dit.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vi må skape et bærekraftig matsystem nå