Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Arbeiderpartiet skal sikre kraftoverskuddet

Sivert Bjørnstad (Frp) skriver i Nationen 28. juni at «Stortingsflertallet og regjeringen styrer mot et kraftunderskudd, og det er på tide at næringsliv og media setter søkelys på dette».

Avgjørende tid: Vi lever i en avgjørende tid for framtidens strømpriser, norsk økonomi og klima. Da er det bra at vi har en ny regjering, skriver Hadia Tajik. Foto: Torstein Bøe / NTB
Avgjørende tid: Vi lever i en avgjørende tid for framtidens strømpriser, norsk økonomi og klima. Da er det bra at vi har en ny regjering, skriver Hadia Tajik. Foto: Torstein Bøe / NTB

Det er riktig at Sør-Norge risikerer et kraftunderskudd allerede i 2026. Det er en arv fra regjeringen der Fremskrittspartiet hadde olje- og energiministeren i syv år. Det er kanskje ikke så rart. Fremskrittspartiet største bidrag til kraftdebattene da var Sylvi Listhaugs utsagn om at «Vindmøller er svineri».

Arbeiderpartiet er i gang med å sikre kraftoverskuddet. Vi har høye ambisjoner for de neste årene. Blant annet skal vi sikre norske forbrukere lave strømpriser, vi skal bygge ut grønn industri og vi skal elektrifisere store deler av samfunnet bort fra fossil energi.

Det får vi bare til gjennom å bygge ut fornybar energi. Den gode nyheten er at det vil gi oss både inntekter til fellesskapet, verdiskapning og arbeidsplasser, samtidig som vi kutter utslipp.

Ap skiller oss fra Frp i synet på fellesskapets og statens rolle. Vi mener Norge i større grad trenger en aktiv stat, som kan være en partner for næringslivet i store industrisatsinger, og legge bedre til rette for kraftutbygging og strømnett enn i dag.

Men vi skiller oss også fra Fremskrittspartiet i synet på klimakrisen: Arbeiderpartiet anerkjenner klimaendringene som menneskeskapte, og mener at rask utbygging av fornybare energikilder er avgjørende fremover. Ellers vil vi ikke være i stand til å kutte utslipp raskt nok, før klimaendringene gjør varig og stor skade på jorda vår.

Derfor vil vi prioritere å bygge ut fornybar energi, på den måten som gir minst miljøinngrep.

Det er pussig at Bjørnstad trekker frem utbygging av vernede vassdrag som et sentralt eksempel på hva Frp åpner for. Det vil i realiteten neppe gi mer enn 1 TWh, men gjøre massiv skade på natur som er vernet fordi den er spesielt sårbar eller unik.

Da er det mye bedre å ta større, strukturelle grep, slik Ap vil.

Regjeringen har satt et mål om 30 GW havvind innen 2040. Da vi overtok regjeringskontorene i høst lå det ikke klart noe forarbeid på havvind. Høyreregjeringen hadde i realiteten lagt opp til at Norge skulle bli hengende langt etter i det internasjonale kappløpet.

Vår ambisjon er at Norge skal bli ett av de ledende landene innenfor havvind. Dersom vi lykkes, har det betydning for både verdiskapning og arbeidsplasser, og vi får et solid bidrag til å sikre Norges kraftoverskudd.

Potensialet for produksjon av solenergi i Norge er betydelig. Vi er imidlertid blitt en sinke, også her. Landet vårt produserer fortsatt bare 0,2 TWh solenergi, og installasjonen av ny solenergi falt mot slutten av høyreregjeringen. Vi har en stor jobb å gjøre for å sikre riktige virkemidler og regelverk, og vi må fjerne regulatoriske barrierer som hindrer installasjon av ny solenergi.

Det samme gjelder vindkraft på land. Mot slutten av høyreregjeringen var det full stans for nye prosjekter. Vi har nå startet opp igjen konsesjonsbehandling der det er lokalt ønske om det.

Det kommer i tillegg endringer i plan- og bygningsloven, og en produksjonsavgift som sikrer lokalsamfunn økonomiske ringvirkninger av vindkraftutbygginger. Det skulle bare mangle at de endelig får mer av fordelene, når de bærer en så vesentlig del av ulempene.

Den minst miljøskadelige strømmen er den vi ikke bruker. Vi har stort potensiale for både energieffektivisering, og for å ta i bruk både spillvarme og fjernvarme. Også her vil vi få opp tempoet.

Til sist har vi et potensiale for oppgradering av vannkraftverk på rundt 6 TWh. Flere partier har nylig gått sammen om å endre skattereglene for å gjøre det mer lønnsomt å oppgradere eksisterende vannkraftverk. Vi ser at det nå kommer inn flere søknader, som en konsekvens av endringene.

Vi lever i en avgjørende tid for framtidens strømpriser, norsk økonomi og klima. Da er det bra at vi har en ny regjering. Det er på tide å bytte ut de siste årenes forsømmelser med ambisjoner. For det er nå vi må ta grepene som sikrer Norges kraftoverskudd, også i framtiden.

Neste artikkel

Ikke EU-medlemskap – men styrket internasjonalt samarbeid