Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Arbeid til ledig ungdom – for landbrukets omdømme

Sommerjobb i jordbruket var min inngangsbillett til å få arbeidserfaring. Det er jeg veldig glad og takknemlig for!

Landbruket kan etter koronavåren 2021 bli husket for å være den næringen som tok et tydelig og klokt valg, hvis den åpner opp for ungdom, skriver Nils Kristian Sandtrøen. Foto: Siri Juell Rasmussen
Landbruket kan etter koronavåren 2021 bli husket for å være den næringen som tok et tydelig og klokt valg, hvis den åpner opp for ungdom, skriver Nils Kristian Sandtrøen. Foto: Siri Juell Rasmussen

Over 50.000 unge i Norge er nå helt eller delvis arbeidsledige. Den økonomiske krisa biter seg fast.

Også før koronaen hadde landet vårt økonomiske problemer. Mange ungdommer faller utenfor arbeidslivet, mangler sommerjobb, og sitter dermed igjen med en ungdomstid uten arbeidserfaring å vise til.

Denne våren kan derimot flere få erfaring fra det bokstavelig talt livsviktige arbeidet med planter og dyr, og bidra til å sikre vår felles matproduksjon.

Sommerjobb i jordbruket var min inngangsbillett til å få arbeidserfaring. Det er jeg veldig glad og takknemlig for! Den første arbeidserfaringen ga meg også muligheten til å få andre sommerjobber, blant annet i et byggefirma. Å være med i det praktiske arbeidet det meg respekt for jordbruket, og for innsatsen som ligger bak trygg matproduksjon av topp kvalitet. Det har bidratt til at jeg engasjerer meg som folkevalgt i dag for trygg matproduksjon og arbeidsplasser i hele landet.

En av de viktigste kampene landbruket vil stå i for sin egen del de neste årene, er at riktig kunnskap om landbruket som biologisk, fornybar næring, inkluderes når viktige avgjørelser skal tas i samfunnet vårt. I flere viktige saker som kan være krevende for landbrukets framtid, kan grunnleggende og positive resultater av å produsere trygg mat på lokale naturressurser få for lite oppmerksomhet.

Annonse

Hvor mye karbon som bindes i beitemark, og hvor viktige drøvtyggerne våre er for å opprettholde biologisk mangfold, er to av flere eksempler. For oss som venner av norsk landbruk, er det derfor viktig at flere innbyggere får erfaring med planter og dyr i praksis. Denne våren og sommeren har derfor landbruket en gyllen mulighet! Næringen kan gjøre en investering i sin egen oppslutning og eget omdømme, som landbruket vil høste fruktene av i mange år - ja kanskje i tiår framover.

Derfor er det så viktig at regjeringen og faglagene blir tydelige, og blir tydelige tidlig nok. I krisa må kommunikasjonen være klar: Denne våren og sommeren satser vi på å rekruttere folk som står uten arbeid. Vi gjør det vi kan for at en større del av befolkninga igjen skal få arbeid, og bidra til at en rekke enkeltpersoner kan komme ut av den økonomiske krisa, som både de og landet vårt står i.

Det vil også fort kunne bli den eneste muligheten dersom faren for importsmitte fortsetter utover våren.

Derfor vil rekruttering av arbeidskraft som allerede er i landet, ikke lenger være noen plan B. For å være sikre på at vi skal få gjennomført den avgjørende matproduksjonen er det den eneste sikre planen. Det er planen med stor A for alle som ønsker trygghet og beredskap. Det er tid for handling, ikke høyrepolitikk med flychartring av lavtlønnet arbeidskraft, eller SMS-er for unntak fra innreiserelger, slik lobbyister fra industrien og regjeringen har brent seg på.

Å raskt sette i gang rekruttering og opplæring, offensivt, tydelig og systematisk, sammen med Nav og videregående skoler, vil være blant de mest framsynte valgene som næringen kan ta dette tiåret.

Landbruket kan etter koronavåren 2021 bli husket for å være den næringen som tok et tydelig og klokt valg, hvis den åpner opp for ungdom. De er blant innbyggerne våre som er hardest rammet av samfunnsutviklingen og den økonomiske krisa.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

På høy tid med opprør