Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Appell til Norturas samvittighet

Har dere tenkt over de distriktsmessige konsekvensene av å legge ned Nortura Otta?

Appell: Har styreleder Trine Hasvang Vaag og resten av konsernledelsen i Nortura tenkt over de distriktspolitiske konsekvensene av Nortura Otta?  Foto: Siri Juell Rasmussen
Appell: Har styreleder Trine Hasvang Vaag og resten av konsernledelsen i Nortura tenkt over de distriktspolitiske konsekvensene av Nortura Otta? Foto: Siri Juell Rasmussen

Ifølge Nationen 24. oktober hadde Nortura et overskudd på 172 millioner før skatt i perioden mai til september. Dette var 182 millioner bedre enn i samme periode i fjor. For ytterligere å øke lønnsomheten planlegger konsernledelsen å legge ned Otta-anlegget, og det er tydeligvis lagt fram tall som skal vise dette.

Hadde Nortura Otta vært et anlegg som ble drevet med gjentatte underskudd kunne man kanskje skjønt konsernledelsens argumentasjon. Imidlertid har Otta-anlegget over lang tid vist meget gode resultater, noe som har bidratt på den positive siden til Nortura som konsern.

Det er vanskelig å spå om framtida, og spørsmålet er: hvor troverdige er konsernledelsens tall sett i forhold til andre alternativer der også en videreføring av Otta-anlegget inngår? Styret, som skal behandle saken i løpet av de neste ukene, må ta stilling til konsekvensene av en nedleggelse av Otta-anlegget.

Har arbeidsgruppene og konsernledelsen faktisk tatt med seg alle negative effekter av en nedleggelse, eller er det bare vekstpotensialet på Rudshøgda som inngår? Dette har verken jeg eller konsernledelsen oversikt over, og styret får en formidabel jobb med å vurdere den framtidige effekten av den endelige avgjørelsen. Forhåpentligvis hører de åpent på begge sider!

Jeg appellerer dessuten til Norturas konsernledelse og styre å se lenger enn til Nortura-nesetippen. Løft blikket! Har dere tenkt over de distriktsmessige konsekvensene av å legge ned Nortura Otta? Hvor er den distriktspolitiske samvittigheten?

Vi snakker ikke bare om de 80 arbeidsplassene som faktisk står i spill – vi snakker om 80 særdeles viktige og spesialiserte arbeidsplasser i en region der det bor mindre enn 6000 innbyggere i vertskommunen Sel, og mindre enn 30.000 innbyggere i Nord-Gudbrandsdal – et område på størrelse med en tredel av Belgia.

Annonse

Svært mange arbeidsplasser i området er knyttet opp i landbruk, enten direkte eller indirekte – noe også antall storfeenheter som sokner direkte til Nortura Otta viser, og en nedlegging av Otta-anlegget vil ikke påvirke antall storfeprodusenter i området (imidlertid kan det ble adskillig færre som fortsetter å levere til Nortura).

Andre industriarbeidsplasser i regionen er sterkt begrenset og andre jobbmuligheter for slaktefagarbeidere er få, om noen. En nedleggelse av Nortura Otta vil sannsynligvis føre til at mange må flytte for å kunne utøve det yrket de har glede av. De siste årene har det vært en jevn nedgang i antall innbyggere i våre kommuner, og vi har ikke flere unge å miste!

En ytterligere nedgang i antall yrkesaktive unge med barn i skolepliktig alder vil gi seg svært negative konsekvenser på kommunenes allerede stressede infrastruktur. Skatteinntektene vil falle, overføringene fra Staten vil reduseres. Elevtallet til skolene er allerede synkende, småskoler legges ned og linjer ved de videregående skolene kuttes pga. for få søkere.

Alle skjønner at en nedleggelse av en stor hjørnesteinsbedrift vil få dramatiske konsekvenser – konsekvenser som også vil ramme Norturas storfeprodusenter som ikke kan ta med seg gård og grunn og følge med på Nortura-flyttelasset. Hva med produsentenes livskvalitet og framtidsutsikter?

For å kunne ta over de rundt 18.000 storfe som slaktes ved Otta-anlegget må slaktefjøset på Rudshøgda utvides betraktelig samtidig som skjærekapasiteten må forbedres. Dette vil nødvendigvis kreve store investeringer i millionklassen. Vil dette være vel anvendte penger bedriftsøkonomisk og ikke minst distriktspolitisk sett – og: vil de beregningene som konsernledelsen legger fram faktisk være korrekte over tid?

Er det kapasitetsgevinst ved ytterligere stordrift på Rudshøgda som er svaret – og ikke endringer innenfor dagens rammer? Utbedringer på Rudshøgda med dagens tilførselstall og skjærekapasitet? Internlogistikk? Bedriftskultur? Ledelse?

Den som lever får naturligvis se, men da kan det fort være for sent for Nortura Otta.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Når klima og natur blir motstandere