Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Åpent spørsmål til Arnstad

Senterpartiets Marit Arnstad argumenterte for det standpunkt at Stortingets vedtak om nedlegging av pelsdyrnæringen bør omvurderes. Arnstad bør ta opp en lignende sak med langt større samfunnsmessige konsekvenser.

Sp-politiker: Marit Arnstad. Foto: Siri Juell Rasmussen
Sp-politiker: Marit Arnstad. Foto: Siri Juell Rasmussen

I en debatt med statssekretær Sveinung Rotevatn på NRK TVs program «Nyhetsmorgen» tirsdag 21. mai, argumenterte Senterpartiets Marit Arnstad for det standpunkt at Stortingets vedtak om nedlegging av pelsdyrnæringen bør omvurderes i lys av den tilstand av manglende troverdighet som Mattilsynet har satt seg selv i.

Bakgrunnen er at det er Mattilsynet som i praksis har utredet framtida for norsk pelsdyrnæring og står bak den forvaltningsmessige tilråding om avvikling.

Jeg synes dette kan være en passende anledning til å be Arnstad ta opp en lignende sak med langt større samfunnsmessige konsekvenser og med langt bredere dokumentasjon av forvaltningsmessige overgrep.

Jeg viser i den forbindelse til en bok om norsk rovviltforvaltning som stortingsrepresentantene fikk tilsendt før behandlingen av regjeringens ulvemelding i juni 2016.

Annonse

Det gjelder blant annet:

- Miljøverndepartementets bevisst feilaktige informasjon til Stortinget om generalsekretær Galianos syn på signaturlandenes forpliktelser etter Bernkonvensjonen foran behandlingen av St.meld. nr 35 (1996-1997).

- Regjeringsadvokatens grovt feilaktige framstilling av myndighetenes syn på Norges forpliktelser etter Bernkonvensjonen, jfr. Rettsbok fra Oslo byrett den 16. februar 2001.

- Miljøverndepartementets grovt feilaktige framstilling av «kontinuitet» i myndighetenes syn på Norges forhold til Bernkonvensjonen, som la til rette for en videreføring av Stortingets flertallsvedtak av 1997 hva angår kjerneområder og bestandsmål for store rovdyr.

- Direktoratets og Departementets samrøre med miljøorganisasjonene for å diskreditere den såkalte NBC-planen om felles nordisk forvaltning av store rovdyr med henblikk på å sikre at Direktoratets egne målsettinger om levedyktige nasjonale bestander skulle videreføres.

Jeg er klar over at disse spørsmålene aldri har blitt debattert i Stortinget, enten fordi det ikke har vært hensiktsmessig eller fordi de ikke har blitt ansett som relevante. Kunne Arnstad tenke seg å bidra til at disse forholdene blir tatt opp og gjort til gjenstand for gransking?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ro i ulveskogen