Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Åpent brev til Nortura ved Anne Marit Panengstuen

Nortura, bondens egen organisasjon, må vise sine ambisjoner for sau og lam før enn man beslutter nedleggelse av 2 av 5 saueslakteri i Sør-Norge.

Anne Marit Panengstuen er konsernsjef i Nortura SA. Foto: Siri Juell Rasmussen
Anne Marit Panengstuen er konsernsjef i Nortura SA. Foto: Siri Juell Rasmussen

Innlegget er skrevet av: Harald Aune, Malm, Trøndelag, Knut Sygnestveit, Ulvik, Tidligere driftssjef i Nortura i Granvin, Kjetil Granrud, Rendalen, Tidligere leder i fagutvalget i Nortura, Per Liahagen, Gol, Tidligere fagsjef for sau i Nortura og Ivar G. Slettemoen, Geilo, Tidligere leder i verdikjedeutvalget for sau i Nortura.

Tidligere medlemmer av Verdikjedeutvalget for sau i Nortura, samlet i Ulvik, er klar på at Nortura må legge fram en egen plan for lam og sau før enn man konkluderer på framtidig industristruktur med nedlegging av anlegg i Nortura. Nortura, bondens egen organisasjon, må vise sine ambisjoner for sau og lam før enn man beslutter nedleggelse av 2 av 5 saueslakteri i Sør-Norge.

Det er overhodet ikke akseptabelt at en som leverer 1000 kg sauekjøtt, får betalt 450 kroner for 30 søyer, eller 0,45 kroner per kilo fra markedet. Dette er skammelig, Norturas styre og konsernledelse! Vanlig pris i New Zealand og England er cirka kroner 30 per kilo for voksen sau. Pris for lam til bonde i Norge, ligger nå på 15 til 25 kroner under prisene i Europa. Påslag på pris fra bonde til engrospris er enorme 20–25 kroner i Norge. Det er sensasjonelt mye i internasjonal sammenheng. Dette krever en grundig analyse. De andre dyreslaga er klart bedre betalt til bonde i Norge sammenlignet med internasjonale priser.

Vi må få en plan for sau og lam som gir forbruker og storhusholdning tilgang på møre, smakfulle produkter fra sau og lam 365 dager i året. Dette krever avansert teknologi og spisskompetanse, av det beste som finnes internasjonalt.

Annonse

Problemet i sau- og lammeindustrien er IKKE overproduksjon, men manglende strategi og tiltak. Lam- og saueindustrien må restruktureres! En må sette mørhet, smak og tilgjengelighet hele året i sentrum. En må sette verdiskapning først!

Skal Nortura styrke kompetansen på sau og lam, må det bygges videre på teknologien Cap-tech (fra New Zealand), som ble introdusert på Gol-anlegget, landets nest største saueslakteri, for mer enn 20 år siden. Den er viktig for å tilfredsstille krav til smak, mørhet og ferske produkt i store deler av året, og for å kunne tilby sau og lam 365 dager i året.

I utgangspunktet er norske lam, uten tvil, i verdenstoppen på grunn av avl og beiter. Da må også teknologi og strategi være i verdenstoppen! Framtidige generasjoner skal kunne være stolte av sitt yrke som sauebonde.

Da vi var aktive i Verdikjedeutvalget, jobbet vi grundig med det vi kalte «Lammetinget» – en samling av nødvendige personer fra konsernledelsen og sauebøndene i utvalget. Det føltes nødvendig fordi Nortura hadde ikke, og har ikke, egen person i ledelsen ansvarlig for sau og lam. Ett av vedtakene huskes godt: en besluttet å utvide nedslagsfeltet for Hallingskarvet Lam slik at en fikk tilgang på 20 000 lam.

Det gamle ordtaket «Ikke legg alle egg i samme kurv» er fortsatt viktig og absolutt relevant i de fleste sammenhenger, også i kjøttindustrien!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Fiskerbondens siste sukk