Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Åpent brev til ledelsen i Nortura

Eierne har fått brev av Nortura, datert 27. mai 2019, om mulige endringer i selskapets industristruktur.

Nortura: Debatten om slakteriet på Otta bør ikke foregå bak lukkede dører, skriver Johan Haugland. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

En liten kommentar til innholdet i brevet:

Undertegnede er innforstått med at Nortura er i en krevende situasjon økonomisk sett. Kanskje er dette utslag av det vi kan kalle samvirkets «akilleshæl», at vi blir for sen til å ta grep når tunge trender fra våre kundegrupper slår inn?

Likevel, undertegnede fant ikke ett ord om dyrevelferd i forhold til transport, heller ikke noe om klimautslipp, eller generelt om bærekraftig utvikling.

Alle disse temaer er mer i vinden enn noen gang.

Annonse

Regner med at ledelsen i Nortura har tenkt over alt dette, men savner å høre hvordan Nortura har tenkt å posisjonere seg i denne debatten?

Mer enn noen gang trenger Nortura tillit i markedet for å kunne utvikle seg videre i tråd med de tunge nasjonale trender som nå brer om seg.

Å legge ned Otta-anlegget vil være en skummel «øvelse» i forhold til å bygge tillit i markedet.

Undertegnede har forventninger om Norturas engasjement i denne saken, der debatten ikke bør foregå bak lukkede dører.

Her har Nortura en gyllen mulighet til å nå frem til nye grupper med et sterkt engasjement.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Landbruksminister Olaug Bollestad må ta ansvar