Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Åpent brev til landbruksminister Olaug Bollestad

Hvem var markedsreguleringen ment for igjen?

 For å opprettholde Norturas prissettende rolle trenger vi et sterkt og effektivt slakterisamvirke i landbruket. Det forventer vi at du og ditt parti fortsetter å støtte opp om, skriver bøndene i sitt brev til landbruksminister Olug Bollestad (KrF). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
For å opprettholde Norturas prissettende rolle trenger vi et sterkt og effektivt slakterisamvirke i landbruket. Det forventer vi at du og ditt parti fortsetter å støtte opp om, skriver bøndene i sitt brev til landbruksminister Olug Bollestad (KrF). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Etter å ha lest Landbruksdepartementets forslag til innføring av dobbel mottaksplikt på kjøtt, og de påfølgende høringssvar og debattinnlegg i Nationen siste uker, venter vi spent på ditt og departementets svar, landbruksminister Olaug Bollestad.

Som enkeltbønder klarer vi ikke lese ut av forslaget hvilken nytte dette pålegget ovenfor markedsregulator vil gi. Verken for oss produsenter, som markedsreguleringen er ment for eller for industrien. Det gjør etter sigende heller ikke Regelrådet, som kommer med massiv kritikk til hele forslaget.

I motsetning til hva høringsteksten gir inntrykk av, er det høy konkurranse om bønder og konkurranse mellom slakteriene allerede i dag.

De siste årene har Nortura mistet markedsandeler og handlingsrom knyttet til å regulere markedet. Samtidig pålegges de nå ytterligere plikter.

Vil du og KrF være med på en ytterligere svekkelse av samvirkets posisjon i dette markedet?

Etter å ha lest gjennom de ulike høringssvarene er det åpenbart for oss at forslaget om dobbel mottaksplikt vil føre til:

* Mer byråkrati og økte kostnader

* Økt behov for informasjonsflyt mellom aktører, noe Konkurransetilsynet har vært tydelige på at de ikke godtar (ref. avvisningen av forslaget fra KLF og Nortura i 2016)

* Vi som bønder frykter at forslaget om dobbel mottaksplikt på kjøtt vil bidra til

* Overproduksjon og et kjøttmarked ute av balanse

* Sentralisering av kjøttproduksjonen

Eller hvordan ser Landbruksministeren på disse viktige forholdene?

Det er oppklarende for diskusjonen å lese Norturas beskrivelse av hvordan markedsreguleringen skjer dag-for-dag, uke-for-uke.

Sammenligningen mellom egg- og kjøttmarkedet er også nyttig for å forstå at man snakker om ulike verdikjeder, og ikke kan trekke forenklede paralleller, slik vi opplever enkelte gjør i debatten.

Annonse

For oss skinner det gjennom at en grunnleggende liberalistisk holdning skal bane vei for tiltak som verken er faglig eller økonomisk dokumentert. At man innledningsvis viser til at bransjen selv har ønsket dobbel mottaksplikt velkommen, er for oss et godt eksempel på hvor overfladisk forslaget er satt sammen.

«Denne henvisningen er både irrelevant og usaklig. Irrelevant fordi forslagene er basert på helt andre forutsetninger enn premissene som legges til grunn her. Usaklig fordi departementet og LMD selv har avvist dobbel mottaksplikt tidligere», heter det i Norturas høringssvar.

Ordningen med markedsbalansering og mottaksplikt slik vi kjenner den i dag, bidrar til at vi alle får levert de dyra vi ønsker, mange eller få dyr - og uansett om vi bor sentralt eller i distriktene.

Markedsreguleringen finansierer vi kjøttprodusenter gjennom trekk i avregningsprisen, uavhengig av om man leverer til Nortura eller andre. Dette bidrar til leveringssikkerhet og forutsigbare priser på våre leveranser, og er en viktig og nødvendig risikoavlastning for at vi som bønder skal kunne investere i matproduksjon. Etter vårt skjønn blir også aktørene i industrien gjennom dagens system, avlastet for risiko på en velfungerende måte ved at markedsregulator har forsyningsplikt. Vi undres over at forslaget om dobbel mottaksplikt begrunnes med nettopp risikoavlastning for nevnte industri. Hvem var markedsreguleringen ment for igjen?

Det er kun én aktør i mottakermarkedet som kjemper for høyest mulig pris på norsk kjøtt – det vet vi alle. Og for å opprettholde Norturas prissettende rolle trenger vi et sterkt og effektivt slakterisamvirke i landbruket. Det forventer vi at du og ditt parti fortsetter å støtte opp om.

Anne Tofteberg, storfekjøtt, Viken

Elling Ruggeli, storfekjøtt, Viken

Martha Mjølnerød, svineprodusent, Viken

Lars Talberg, svineprodusent, Viken

Marit Gauterud, svineprodusent, Viken

Kristin Ianssen, svineprodusent, Viken

Jens Petter Gamkinn, storfeprodusent, Innlandet

Per Heringstad, storfekjøtt, Innlandet

Erlend Røhnebæk, storfekjøtt, Innlandet

Leif Ove Sørby, Ssorfeprodusent, Viken

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hardangervidda har blitt «rødt» - så hva nå?