Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Anstendighet og pels

Lovforslaget mot pelsoppdrett er nå til behandling. Norges Pelsdyralslag og Sps Geir Pollestad er provosert og etterlyser «anstendighet» i prosessen.

Etterlyster anstendighet: Geir Pollestad. Men den glimrer med sitt fravær, skriver innsenderen. Foto: Mariann Tvete
Etterlyster anstendighet: Geir Pollestad. Men den glimrer med sitt fravær, skriver innsenderen. Foto: Mariann Tvete

Anstendighet kan handle om så mye – for eksempel sannferdighet. Pelsdyralslaget hevder på sin hjemmeside at det er 250 pelsfarmer i Norge, og på høringa i næringskomiteen ble det sagt at avviklingskompensasjonen er en økonomisk katastrofe for de gjenværende farmerne.

Men tallet stemmer ikke. I 2014 var det 300 pelsfarmer i Norge. Pr. oktober 2018 var tallet redusert med 44 prosent til 167 registrerte gjenværende farmer. Det er en avskalling på 30–35 farmer pr. år – som er skjedd helt frivillig – uten noen form for kompensasjon! Er alle disse endt opp som gjeldsslaver? I påvente av en avklaring er avskallingen nå stoppet opp.

Annonse

Pelsdyralslaget sier videre at «pelsmarkedet igjen er i balanse», og at prisene er på vei opp. Påstanden er et desperat forsøk på å score billige politiske poenger. I mars ble bare drøyt halvparten av norsk sølvrev solgt – til en pris 29 prosent (!) lavere enn i fjor. Og på pelsauksjonen i København som ble avsluttet forrige uke, sank pelsprisene ytterligere – fra et svært dårlig år i 2018 ser 2019 ut til å bli enda verre. Det er ikke uten grunn at frafallet i næringa er så stort. Kompensasjonsordningen vil gi tre millioner i snitt til de gjenværende farmerne.

Etter mye kritikk mot pelsnæringa på slutten av 90-tallet, kom Dyrevernmeldinga i 2003. Den ga næringa 10 års frist på å bedre dyrevelferden. Nå er vi i 2019, og forbudet skal gjelde fra 2025. Med andre ord: 22 lange år fra erkjennelse av et uakseptabelt husdyrhold (Dyrevernmeldinga) til siste bur skal være tømt.

Men Pollestad vil «dra i bremsen» som han sier. Hans grenseløse tålmodighet med mink og rev i stimulifattige nettingbur er ingen nyhet.

Men anstendigheten han selv etterlyser – den glimrer med sitt fravær.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

En utilstrekkelig rapport