Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Angående kastrering av gris

Nationen meldte nylig at Mattilsynet har hatt tilsyn av veterinærer som kastrerer gris, og at det ble funnet feil hos samtlige av de 21 veterinærene. I teksten beskrives dette som brudd på rutinene ved kastrasjon av gris.

Illustrasjonsbilde av en husdyrveterinær. Foto: Mariann Tvete
Illustrasjonsbilde av en husdyrveterinær. Foto: Mariann Tvete

Jeg er en av disse 21 veterinærene. Det er riktig som det står i artikkelen at jeg har brukt legemidlet Lidokel-adrenalin ved kastrasjon av gris, selv om jeg vet at andre legemidler skal være førstevalget (jfr. kaskadeprinsippet).

Annonse

Grunnen til at jeg likevel velger dette legemidlet, er at jeg mener det gir best dyrevelferd for grisene som skal kastreres. Basert på egen erfaring og farmakologiske prinsipper er min vurdering at virkestoffet i Lidokel-adrenalin gir bedre smertelindring og mindre blødning fra operasjonssåret, enn prokain, som er virkestoffet i de to førstevalgspreparatene. Kastrering er en stor nok påkjenning for smågrisene allerede, og jeg ønsker ikke å utsette smågrisene for et større blodtap enn nødvendig.

Regelverket gir åpning for at vi som veterinærer kan bruke skjønn på denne måten. Dette kommer også fram i tilsynsrapporten jeg har mottatt. Konklusjonen i denne rapporten er at det ikke er «funnet forhold som krever videre oppfølging utover veiledningen gitt nedenfor».

I siste setning i den nevnte veiledningen står følgende: «Lidokel-Adrenalin kan brukes etter kaskadeprinsippet om annet registrert legemiddel ikke er tilgjengelig eller ikke gir ønsket virkning».

Derfor ble jeg overrasket over å lese i Nationen at det er funnet feil i forbindelse med tilsynet av min praksis. Etter min mening er dette en urimelig påstand. Slike påstander kan svekke tilliten til meg som veterinær, svinenæringa, tilsynsmyndighetene og medienes dekning av saken. Det er viktig at vi veterinærer med vårt faglige skjønn, har mulighet velge den behandlingen som er best for dyrenes velferd og helse.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Å sette skikkelig pris på maten