Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Allemannsretten for alle

Friluftsloven legger stor vekt på at vi skal opptre varsomt og hensynsfullt når vi er ute.

Press: Det er riktig at flere ikoniske turmål opplever et press. Løsningen er likevel ikke å si at byfolk må holde seg hjemme, skriver innsenderen. Her fra Trolltunga. Foto: Mostphotos
Press: Det er riktig at flere ikoniske turmål opplever et press. Løsningen er likevel ikke å si at byfolk må holde seg hjemme, skriver innsenderen. Her fra Trolltunga. Foto: Mostphotos

I et tilsvar til en kronikk jeg skrev i Nationen i juli, Allemannsretten under press, skriver Jon Ingebretsen at «byfolk» må bli i byen, framfor å oppsøke naturen i distriktene. Det er et motsetningsforhold som står fjernt fra DNTs synspunkt, og en avsporing i en ellers viktig debatt om allemannsretten.

Det er riktig at flere ikoniske turmål opplever et press, særlig i noen hektiske sommerferieuker, og det er urovekkende når lokalbefolkningen noen steder føler seg fortrengt. Løsningen er likevel ikke å si at byfolk må holde seg hjemme, og i praksis stenge døra til naturen for store deler av Norges befolkning.

Annonse

Allemannsretten er ikke en fribillett til å ta seg til rette i naturen, og friluftsloven legger stor vekt på at vi skal opptre varsomt og hensynsfullt når vi er ute. Vi må jobbe for at det settes av mer ressurser til å ta vare på naturen, og til å håndtere besøksstrømmene på de mest populære turmålene.

Og like viktig: Vi må innlemme folk i den gode og bærekraftige friluftskulturen som ligger til grunn for det norske friluftslivet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Intet nytt fra økonomifronten