Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Alarm! Nå må vi bremse ned!

Hvordan skal CO2-avgift på ku redde kloden?

Avgifter redder ikke kloden, mener innsenderen. Foto: Andrey Armyagov / Mostphotos
Avgifter redder ikke kloden, mener innsenderen. Foto: Andrey Armyagov / Mostphotos

Vi må ta en pause, rett og slett tenke oss om før vi gjør noe som vi ikke helt ser konsekvensene av.

Klimaskatter, utslipp, CO2-avgift på ku og skatt på fordeler tjent opp på yrkesreiser. Mye av debatten i dag går på hvor mye som skal skattes. Ikke i det hele tatt om hva effekten vil bli. Der har jeg bare sett estimerte tall som ligner mye på rentebanen over de neste 10–20 årene. Mellom «1 og 10» ca. Altså ingen vet, men vil heller ikke ta så mye feil.

Vi kan si mye om klimaendringene som har vært, og mye vitenskap er lagt på bordet på hva som er årsaken. Nå er politikk blandet inn, med økonomiske klimatiltak som skal redde verden. Politikere og embetsverk har kvesset blyantene og retorikken, avtaler skal nås koste hva det koste vil, med store inntektsmuligheter for slunkne statskasser rundt om på kloden.

Noen må slå alarm. Når det innføres CO2-avgift på dyr, her spesifikt storfe som har vandret rundt på kloden i ganske mange tiår, kanskje lengre også, så er noe riv ruskende galt i topplokket på styrende makter. Hvordan i all verden skal dette redde kloden? Selv etter at avgiften er innført så vil de jo slippe ut CO2? Men nå er det greit så lenge det er skattet av?

Antall flyreiser med sine utslipp vil øke, men dette er også greit fordi det nå skattes av gjennom bonuspoeng og seteavgifter? «Noen» har bestemt at dette skal med i totalen over samlede utslipp. Disse «noen» med innføring av klimaskatter minner sterkt om flere hendelser i historien opp gjennom. Avlatsskatt, inkvisisjon for de som ikke føyer seg, bevisst utsulting av folk, forbud mot diverse næringsaktivitet, utryddelse av dyregrupper.

Mennesker er raske med å finne skyld og rydde opp, men i ettertid finner de ut at det kanskje ikke var slik som tenkt, og kanskje ikke så smart. Handlet alt bare om makt, regulering og økonomi?

Annonse

Næringene og befolkningen i Norge kommer til å bli straffet knallhardt av dette, og de som er litt framsynte ser hva som skjer, noen må rope opp! I år 2040 ser vi at det ikke var WTO som knekket norsk landbruk, men en intern CO2-skatt som utryddet storfepopulasjonen, kjøttet kommer fra Sør-Amerika og melkepulveret fra New Zealand.

I år 2040 var det ikke for høye lønninger som tok knekken på industrien i Norge, men at all vannkraft ble eksportert til tyske forbrukere som ville ha grønn energi, med konsekvens at Norsk Hydro og Yara ikke hadde råd til eller nok CO2-kvoter til import av kullkraft fra Tyskland. Det eneste som berger sjømat- og laksenæringen i år 2040 er Kina som bruker sine egne fly og CO2-kvoter til å fly laksen direkte hjem til seg fra flyplasser plassert like ved merdene, for i Norge har klimaskattene tatt knekken på transport næringen. Så ingen fisk på bordet til nordmenn.

For ikke å glemme at snart er flertallet av politikere imot den store stygge oljeproduksjon. Bankene har også skjønt tegninga, og kommer mest sannsynlig i år 2040 til å kunne nekte lån og avvise bedrifter og kunder, om de føler at de ikke har helt tro på klimaløsningene implementert av Stortinget. For de kan ikke ta sjansen på å ikke få neste finanskrisepakke fra de samme myndighetene.

Bondelaget og landbruket har alle interesser i å slå seg sammen med så å si alle andre næringer, og helst bremse galskapen som nå skjer på høyt politisk styrings og embetsverksnivå, men stoppe den tror jeg ikke er mulig, da klimaskatter har blitt en av de større inntektspostene til staten.

Men om vi ikke bremser det, kan vi få en økonomisk smell uten sidestykke når vi utraderer alt av produksjon gjennom skatt og avgifter, og det vil skje fort. Fattigdom har aldri vært nøkkelen til et bærekraftig samfunn bevisst på sine miljøavtrykk og ønske om stabile levekår. Tvert imot.

Fattigdom og arbeidsledighet gir grobunn for konflikter, korrupsjon, massemigrasjon og enda mer elendighet. Hvor mye er CO2-avgiften verdt pr. ku da? Eller når det ikke er penger til å importere mat? Er ikke mange år siden Norge var i en tilsvarende situasjon.

Vi trenger maktmennesker som nå tør å stå opp mot øvrigheten og kan samle folk, næringer, media og organisasjoner i fellesskap. Hvor er dere?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Faktisk et forsøk på å finne tallene bak påstandene om vindkraft