Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Å sloss mot vindmøller

Det er et relevant poeng at vi må verne uberørt natur. Likevel er ingenting er mer skadelig for naturen enn klimaendringene.

Mot vindmøller: Demonstranter på Frøya forsøker å hindre anleggstrafikk i å kjøre forbi. Foto: Ronny Teigås / NTB scanpix.
Mot vindmøller: Demonstranter på Frøya forsøker å hindre anleggstrafikk i å kjøre forbi. Foto: Ronny Teigås / NTB scanpix.

Opprørene mot vindkraftutbygging har vært et av de heteste temaene i norsk politikk denne høsten. Lokale aksjonsgrupper har stått hardt på for å hindre utbygging av nye parker. I likhet med Miguel de Cervantes sin karakter, Don Quijote, forveksler også aksjonsgruppene vindmøllene med onde kjemper.

Det globale energibehovet er drastisk økende de kommende årene. Ikke bare trenger vi mer energi, vi trenger også ren, fornybar energi for å den hindre globale oppvarmingen. Rundt 75 prosent av dagens energiproduksjon kommer fra fossile kilder som olje, kull og gass. Dersom vi skal nå 1,5 gradersmålet er motstanden mot vindkraft et stort tilbakesteg.

Regjeringens skrinlegging av nasjonal ramme for vindkraft hjelper heller ikke på. Med dagens energimiks kommer den globale temperaturen til å overstige 2 grader, og vi vil være sjanseløse å unngå katastrofale skader på planeten vår.

Sebastian Otterhals, Akershus Unge Høyre. Foto: Privat
Sebastian Otterhals, Akershus Unge Høyre. Foto: Privat

Tiden for å satse vindkraft har aldri vært bedre. Det er en unektelig fakta at Norge må omstille seg fra olje- og gassproduksjon. Estimater viser at fornybar nå er konkurransedyktig med fossile alternativer på flere områder. Norge har stort potensial på vind på til lands og til havs, og dersom produksjonen ikke igangsettes risikerer vi å falle etter i omstillingen.

Når markedet etterlyser mer ren energi er det bra for klimaet, men ikke minst økonomisk, både i form av skatt og arbeidsplasser i distriktskommunene. Likevel taper vindkraften debatten.

Annonse

Et av hovedargumentene til aksjonsgruppene er at vi må verne uberørt natur og landskap. Det er et relevant poeng. Likevel vet vi at ingenting er mer skadelig for naturen enn klimaendringene.

Økt nedbør vil føre til flere ras og flommer, og utgjøre en trussel for det biologiske mangfoldet. Branner og tørke setter avlinger i fare. Vindmølleutbygging handler ikke om å sette klima opp mot miljø, men dersom naturen skal bevares må vi være villige til å ofre noe.

En nødvendig utbygging vil ikke legge beslag på mer enn 2-3 promille av landareal. Det er et lite bidrag til en mye større sak.

Et betimelig spørsmål er da hvorfor vi ikke bare bygger vindkraft til havs? Da skånes både naturen, og du møter energibehovet. Det stemmer, samtidig som det byr på andre utfordringer. En storstilt utbygging vil ta betraktelig lenger tid, og være vesentlig dyrere.

En ferdigstilt utbygging vil ikke være ferdig før i 2030, hvilket vil være for sent for nå klimamålene vi har forpliktet oss til gjennom Parisavtalen. I tillegg er det også mulige konsekvenser for fisk og halvliv. Nettopp derfor er vi avhengig av å kombinere både til lands og til havs for å skape et nytt norsk industrieventyr.

I en debatt så viktig som klima kan ikke emosjonelle argumenter eller lokale særinteresser bli for tungtveiende. Lokalbefolkningen skal selvfølgelig ikke overkjøres og må bli hørt, men den lokale motstanden ser ut til å ha satt den norske fornybaromstillingen et stort steg tilbake. Dessverre.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Aksjonister i veien for vindkraftutbyggere på Haramsøya