Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Å produsere kjøttet selv er et godt klimatiltak

Norsk ammeku er derfor avlet for at vi skal produsere fra kjøtt på en svært bærekraftig måte.

Kjøttproduksjon: Vi må satse på å produsere kjøttet vårt selv.  Foto: Mariann Tvete
Kjøttproduksjon: Vi må satse på å produsere kjøttet vårt selv. Foto: Mariann Tvete

FNs klimapanels ferske rapport om hvordan jorda utnyttes sier at jord, skog og annen bruk av jord står for om lag 23 prosent av de menneskeskapte utslippene i verden. Selvsagt skal landbruket fortsette den gode jobben som allerede har pågått i mange år, med å begrense utslippene fra vår næring. Men å skyte kua er ingen løsning!

FN spår en befolkningsvekst opp mot ni milliarder mennesker innen 2050. Dette vil gi store utfordringer i forhold til tilgangen på mat. FNs klimapanel oppfordrer derfor til større selvforsyning og til å utnytte lokale ressurser. Det betyr at Norge i aller høyeste grad må utnytte de ressursene vi har til bærekraftig kjøttproduksjon basert på utmarksbeite, og areal som ikke kan brukes til annen produksjon enn gress for drøvtyggere.

Det å ikke importere storfekjøtt, men produsere selv på norske ressurser, er et godt klimatiltak. Den norske kjøttproduksjonen bidrar til å øke den totale matproduksjonen. I andre land konkurrerer beitedyra om arealene som kan benyttes til planteproduksjon.

Slik er det ikke i Norge, her er det arealer som er uegnet eller lite egnet til noe annet som beites. Beitedyra bidrar til å opprettholde arealbruken. Beitebruk er også viktig i forhold til karbonlagring og CO2-binding. Denne rapporten forsterker på mange måter beitebrukens egenverdi, slik vi gjør det i Norge.

Annonse

I disse dager har det vært mye fokus på handelsavtalen Mercosur mellom EFTA og Mercosur-landene. For storfekjøtt har Norge en importkvote på 500 tonn fra u-land. Denne kvoten brukes i dag i hovedsak av Uruguay. Kvoten blir nå omgjort til en kvote forbeholdt Mercosur-landene, men med uendret kvantum (Nærings og fiskeridepartementet).

Utfordringen er at i dag er ikke denne kvoten fult ut benyttet. Det er omtrent bare halvparten av kvoten som er benyttet. Det er ingen grunn til å tro at kvotene ikke vil bli fult utnyttet nå når Mercosur-landene skal fylle dem.

FNs tall viser at produksjonen av storfekjøtt i Sør-Amerika har fire ganger større utslepp per kilo enn storfekjøtt produsert i Norge og Vest-Europa. I tillegg kommer utslippene i forbindelse med transporten hit. En annen, men absolutt ikke uvesentlig side av saken, er hvordan produksjonen foregår i forhold til for eksempel dyrevelferd og medisinbruk.

Konsekvensen av Mercosur-avtalen kan dermed bli at globale utslipp øker med opp mot 12.500 tonn CO2-ekvivalenter i året, dette er uten de utslipp en får fra transporten til Norge.

Norsk storfekjøttproduksjon baserer seg på lokale ressurser i form av beite og grovfôr, dette har avlsarbeidet vært fokusert rundt siden det norske avlsarbeidet startet opp. Norsk ammeku er derfor avlet for at vi skal produsere fra kjøtt på en svært bærekraftig måte.

Ammekua med kalv på utmarksbeite er god dyrevelferd, og i Norge er det bare syke dyr som behandles med medisiner, noe som gjør at norske husdyrprodukter er verdens reneste i forhold til medisinrester. Nyt en biff fra norsk storfe så vet du at den kommer fra en bærekraftig produksjon.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ingen skal ha kollektiv straff