Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Å bygge ned natur er ikke demokratisk, selv om det er kommunene som gjør det

Å stadig omgå lover og planer gjennom dispensasjon er ikke demokratisk, og vi er ganske forbauset over at Nationen på lederplass påstår noe annet.

Nordmenn har lovfestet rett til å kunne fiske, bade, gå tur og ellers nyte skogene, fjellene og strendene våre, skriver Arild Hermstad. Her fra Oslofjorden. Illustrasjonsfoto: Mariann Tvete
Nordmenn har lovfestet rett til å kunne fiske, bade, gå tur og ellers nyte skogene, fjellene og strendene våre, skriver Arild Hermstad. Her fra Oslofjorden. Illustrasjonsfoto: Mariann Tvete

Det er mer demokratisk å la de folkevalgt peke ut en retning og styre utviklingen i overordnede planer, enn å gi dispensasjon i enkeltsaker hvor det er vanskelig å stå imot sterke enkeltstemmer som ikke nødvendigvis taler på vegne av folket.

Tjøme-skandalen er et eksempel på at noe ikke er demokratisk bare fordi det er kommunen som gjør vedtaket. Der ble en kommunalt ansatt dømt for korrupsjon etter å ha utdelt ulovlige dispensasjoner, søkt om dispensasjoner på vegne av direktører og andre rikinger, og fått belønning av utbyggere og arkitekter, for bygging i strandsonen.

Nationen kritiserer oss for å ville ha sterkere vern av strandsonen. Strandsonen er spesielt sårbar for inngrep og det skal ikke mye til før områder blir utilgjengelige for allmennheten. Halvparten av nordmenn vil ikke ha mer utbygging i strandsonen.

Annonse

70 prosent av alle tillatelser i strandsonen er gitt som dispensasjoner, selv om regelverket sier at det skal “svært mye til” for at unntak kan gjøres. I Agder, deler av Rogaland, Møre og Romsdal og Trøndelag sier lovverket at vern skal praktiseres strengt. Likevel ga disse fylkene i underkant av 1000 igangsettelsestillatelser i strandsonen i 2019. Slik bygges strandsonen ned bit for bit uten at noen ser helheten.

Men problemet med dårlig arealforvaltning i kommunene gjelder dessverre ikke bare strendene våre. Kommuner over hele landet bryter sitt demokratiske forvaltningsansvar for vår felles natur. Evenes kommune har ikke engang rapportert inn tall på nedbygging av natur.

Stortinget vedtok en egen bestemmelse i den nye plan- og bygningsloven som sier at om det er nødvendig for å ivareta nasjonale interesser i for eksempel strandsonen kan dispensasjonsmyndigheten flyttes fra kommunen til staten. Når vi ser at kommunene ikke følger lov og retningslinjer i sin forvaltning og ikke ivaretar nasjonale interesser i strandsonen slik de skal, er det helt betimelig å benytte seg av denne muligheten

Når man lar kommunene bestemme pålegger små kommuner å ha god nok kunnskap og kompetanse om naturforvaltning og konsekvenser av utbygging. Det er det ikke alle som har, og da blir det desto vanskeligere å vurdere dispensasjon i enkeltsaker heller enn å forholde seg til arealplanene kommunen allerede har.

I Norge er det dessuten små forhold i mange kommuner og kommunene kan bli stilt overfor et vanskelig press i slike saker. Å flytte ansvaret over til staten kan fjerne presset og gi en forvaltning som er mer i tråd med lovverk og planer. Å kunne ta godt faglig begrunnede avgjørelser som ser helheten av naturtilstanden i Norge, er også demokratisk viktig.

MDG vil stoppe nedbyggingen av strandsonen og andre naturområder gjennom å kraftig stramme inn bruken av dispensasjon. Vi går til valg på full stans i nedbygging av natur! Nordmenn har lovfestet rett til å kunne fiske, bade, gå tur og ellers nyte skogene, fjellene og strendene våre.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Rundt om i landet vårt er det mange store og små museer og kulturinstitusjoner som trenger ressurser