Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Å bli rundlurt gjentatte ganger

Det er ingen argumenter igjen for å legge ned studiestedene Nesna og Sandnessjøen.

Nord universitet, Campus Nesna. Foto: Nord universitet / NTB scanpix
Nord universitet, Campus Nesna. Foto: Nord universitet / NTB scanpix

Etter å ha fulgt Utdannings- og forskningskomiteen sin åpne høring i Stortinget 30. september om nedleggelsen av studiestedene Nesna og Sandnessjøen er alle argumentene for å legge ned Nesna og Sandnessjøen smuldret opp. Akkurat nå er det ingen argumenter igjen for å legge oss ned.

Rektor ved Nord universitet Hanne Solheim Hansen ble spurt om en ekstrabevilgning på 30 millioner kroner for å dekke innsparingen ved å legge ned Nesna ville ha gjort at studiestedet ville bestå. Til dette sa hun at det ikke ville ha spilt noen rolle. Dermed avlivet hun innsparingsargumentet som styret i Nord universitet 26.06.19 fattet sitt vedtak på.

For oss på Nesna og alle andre som har fulgt saken sitter vi igjen med følelsen av nok en gang å være rundlurt. Bare fra 24. april i år da studiestruktursaken ble lagt fram til i dag er det blitt lagt fram flere ulike argumenter for å legge oss ned.

Det første argumentet var en kombinasjon av å samle fagmiljøene for å få mer forskning, samt å spare penger til strategisk satsning. I neste runde 21. juni var bare innsparingsargumentet tilbake, da riktig nok redusert til 30 millioner kroner.

Under styremøtet 26. juni stemte en av studentrepresentantene imot fordi vedkommende mente at det ikke var verdt å ødelegge et helt lokalsamfunn for 30 millioner kroner (1,4 prosent av Nord totale budsjett). Som nevnt forsvant også økonomiargumentet 30. september.

Hvis noen spør meg om hva som er argumentet for at studiested Nesna skal legges ned, så må jeg svare at det vet jeg ikke. Samtidig som vi ikke vet hvorfor vi blir lagt ned så skal vi inn i en tung og eksistensialistisk omstillingsprosess.

I Nord universitet sin omstillingshåndbok står det at: «Det er viktig å skape et klima for gjensidig respekt, samarbeid og dialog, der man kan finne løsninger på uenighet knyttet til omstilling.» Dessverre er det slik at fagforeningene på Nesna ikke har tillit til ledelsen og styret i Nord universitet. Dette har vi gjentatte ganger sendt brev om til utdanningsdepartementet og ministeren, hvor vi ber dem om som eier å ta tak i dette og få til en dialog mellom fagforeningene på Nesna og ledelsen i Nord.

Annonse

Det gjentatte svaret er at departementet og ministeren har full tillit til ledelsen og styret i Nord universitet. I det siste brevet skriver ministeren at det ikke er naturlig at ministeren og departementet tar noen aktiv rolle i å megle mellom partene.

Fordelen for oss på Nesna er at vi begynner å bli vant med å bli lurt. Vi er lurt alt fra før fusjonen. Lurt med lovnader om utvikling av alle studiesteder og med at et senter for fleksible studier på Nesna skulle utredes. Alt sammen var selvsagt en løgn.

Utdanningsminister Torbjørn Rød Isaksen og hans statssekretær lurte alle høgskoler og universitet til å tro at selv om det ble sammenslåinger i sektoren så betydde ikke det at studiesteder skulle bli lagt ned. Nestleder i KrF Ingelin Noresjø har uttalt flere ganger at hun føler seg lurt. I opposisjonen så mener flere at intensjonene med strukturreformen ikke var at studiesteder skulle legges ned. Det indikerer kanskje at de også ble lurt til å stemme for strukturreformen.

Rundt omkring i Norge sitter det nå ansatte i høgskoler og universitet og lurer på om de er blitt lurt inn i fusjoner. Rundt dem i deres samfunn og lokale regioner sitter nå kommuner og regionråd og lurer på om de også er blitt lurt til å tro på alle de fagre ordene om utvikling og flere utdannede kandidater til skole, barnehage og helsetjenesten.

Akkurat nå lurer sikkert Helgeland-samfunnet på om lovnadene til rektor i Nord universitet om å satse på Helgeland er sant eller lureri. Det er alt avslørt at det er færre sykepleierstudenter på Helgeland nå enn før fusjonen. Barnehagelærerutdanning vil ikke bli utlyst med opptak på Mo i Rana i 2020 til tross for stort behov for barnehagelærere. Lærerutdanning på Mo i Rana jobbes det nå på spreng med i all hemmelighet. Det eneste vi vet er at alle timene i fag som krever spesialrom legges til campus Bodø.

Selv om utdanningen skal legges til Mo så blir det ikke noe fagmiljø for lærerutdanning der i og med at fagmiljøet på Nesna skal flyttes til Bodø. Sannheten er at både Mo i Rana og Helgeland vil få et langt dårligere tilbud enn det som har vært på Nesna.

Hva om alle kunne slutte med alt lureriet og heller si det som det er? Si at den eneste grunnen for å legge ned studiested Nesna er for å styrke campus Bodø både økonomisk og faglig. Da kunne vi kanskje fått litt respekt for vår ledelse for at de sa det som var sant. I samme slengen kunne politikerne sagt det de egentlig mener.

Hvis regjeringen synes at utdanninger på små steder som Nesna skulle legges ned, så stå for det da! Ikke feig unna og skyld på styrer eller strukturelle forhold. Vil staten at bygninger for flere hundre millioner skal stå tomme og forfalle i årene som kommer, så erkjenn det da. For det er det som vil bli realiteten.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hvordan vil Senterpartiet sikre nok lærere?