Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Catch 22

Bjørnens herjinger i Bardu i nord og Tynset i øst viser med all tydelighet at bønder med dyr på beite er overlatt til seg selv.

Rovdyr og beitedyr: Beitelagene får ikke beskjed når det er rovdyr på vei inn i beiteprioritert område selv ikke når rovdyrene er radiomerket. Illustrasjonsfoto: Mostphotos
Rovdyr og beitedyr: Beitelagene får ikke beskjed når det er rovdyr på vei inn i beiteprioritert område selv ikke når rovdyrene er radiomerket. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Bønder får beskjed om å passe bedre på beitedyra. Samtidig får ikke beitelagene beskjed når det er rovdyr på vei inn i beiteprioritert område – selv ikke når rovdyrene er radiomerket.

Bjørn og beitedyr måtte bøte med livet da en bjørn tok seg inn i beiteprioritert område på Kvikne siste uka i juni. 17 sauer og fire geiter er så langt funnet døde etter bjørneangrepet. Det letes fortsatt etter flere kadaver, ifølge NRK.

Seksjonsleder i Miljødirektoratet, Knut Morgen Vangen, mener det er lite de kunne ha gjort for å forhindre bjørneangrepet. Selv om bjørnen var radiomerket som del av et svensk forskningsprosjekt som Miljødirektoratet er med på å betale for. Vangen begrunner det med at de ikke har tilgang til prosjektdataene og at ingen følger med på sporloggen hele tiden.

Dette er teknisk løsbart, som Bondelaget i Innlandet påpeker. Det handler bare om vilje. Det er dessuten ingen grunn til at ikke Norge og Sverige skulle kunne samarbeide om å dele slike data. Rovdyr vandrer enorme strekninger og bryr seg lite om landegrensene.

Også Mattilsynet ønsker varsling for radiomerkede rovdyr, slik at dyreeierne kan ta forholdsregler ved risiko for angrep og fare for dyrevelferden. Ifølge NRK sendte de en e-post til Statsforvalteren i Innlandet og NINA i mai, med spørsmål om sporing av denne bjørnen, fordi den var i nærheten av et kalvingsområde for tamrein. Denne henvendelsen skal det ikke ha kommet noe svar på.

Annonse

Lang behandlingstid og sene svar på søknader om skadefellingstillatelse og klager på avslag ser vi også i Troms.

Stortingspolitiker Sandra Borch (Sp) skulle egentlig drevet valgkamp etter en kort ferie. I stedet søker hun etter gjenlevende sauer fra gården, sammen med lokale jegere og beitelag fra hjembygda Lavangen.

En søknad om skadefellingstillatelse til en bjørn som fortsatt herjer, ble avslått av både Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Miljøverndirektoratet, skriver VG.

Fagdirektoratet begrunner det blant annet med at det blir født færre bjørnunger i Troms og Finnmark enn bestandsmålet på seks ynglinger. Også her mener Miljødirektoratet at "alternative tiltak for å forhindre skader på sau i det aktuelle området kan iverksettes", som ekstra tilsyn og såkalte "urotiltak".

Avslaget ble påklaget til Klima- og miljøverndepartementet av Bardu kommune. I vurderingen av klagen fastholder direktoratet sitt syn på at det ikke bør felles flere bjørner enn de tre som er skutt. Men 12 dager etter at klagen var sendt departementet, har det fortsatt ikke kommet noe svar.

Beiteprioritert område er altså ikke beiteprioritert område. Iallfall ikke før det er klaget i et par instanser. Dette svekker tilliten til rovdyrpolitikken der Stortinget har forsøkt å beskytte både rovdyr og beiterett.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Beitekonflikt tilspisser seg i hyttekommune – måtte arrangere «fredsmøte»