Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Borgfred med muligheter

Med KrF inne blir regjeringen mer næringsvennlig i skogen, mindre på innmark.

Har fått noe: Men Steinar Reiten og Kjell Ingolf Ropstad bør kapre landbruks- og matdepartementet. Foto: Sivert Rossing

La oss ta det verste først: Det er pinlig hyklersk å høre Erna Solbergs flertallsregjering love bonden større næringsfrihet. Regjeringserklæringen forbyr pelsnæring og nydyrking av myr, samtidig som andre gruppers næringsfrihet til å importere pels og bygge ned myr til P-plasser styrkes.

Når det gjelder den landbruksnæringen Erna ikke vil forby, har KrF fått til en ganske grei innramming av politiske virkemidler, kombinert med noen muligheter.

Jeløyaerklæringen lovet "nødvendige liberaliseringer av konsesjonsloven". Dette punktet er ikke inne i den nye plattformen. Isteden loves reell mulighet til inntektsutvikling på alle typer bruk. Tilskuddsnedtrappingen til store bruk skal holdes på dagens nivå.

Der Jeløya-erklæringen vil "ha inntektsutvikling i jordbruket", kom KrF ut fra Granavollen på en plattform der det er " viktig å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre i samfunnet."

Forutsetningene er riktig nok at bøndene må løpe raskere, kostnadene må holdes nede og markedsbalansen opprettholdes. Men dette er kjente, tverrpolitiske toner for alltid rasjonaliserende bønder.

Annonse

I møte med en næring som får sine arealer båndlagt og sine produksjonsmåter forbudt, vil ikke regjeringens pukking på bøndenes selvstendige ansvar for lønnsomhet rekke særlig langt. Regjeringens aktive næringsbegrensning aktualiserer mer budsjettmidler, ikke mindre.

KrF har også fått inn at skogvern skal få "minst mulig konsekvenser" for hogst og næring. Det svekker miljømyndighetenes ønske om billig-vern av relativt artsfattig skog i Nordland, et vern som truer lokal skogindustri.

Den nye regjeringen understreker at importvernet og en særnorsk landbrukspolitikk skal ligge fast, også i forhandlinger med andre land. Det kan fort vise seg å bli brexit-vikig. Det samme kan nye verktøy for markedsbalansering, som plattformen åpner for. Dette er noe annet enn den Frp-lassez-faire som Bård Hoksrud måtte gi opp i svinemarkedet i fjor.

Jord- og konsesjonsliberaliseringen fryses, og Innovasjon Norges avslagspolitikk overfor investeringer som ikke betyr store bruk og stort volum skal vurderes.

Ta så med at angrepet på finansieringen til Matprat og andre opplysningskontor er reversert, at svine- og fjørfekonsesjonene ikke skal økes, og at jordvernmålet skal vurderes skjerpet.

Bondelaget er avventende til regjeringsplattformen. Det kan være gode grunner til å vente og se, iallfal innttil regjeringskabalen er klar. Også KrF er nok fullt klar over at mye av det partiet har fått til, er potensiale, egnet til å begrave i en departemental skuff. En KrF-landbruksminister er nødvendig for å unngå at det skjer.

Neste artikkel

Konstant metankonsentrasjon ved konstante utslipp?