Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bom for ambisjonene

Det er større sjanse for at Frp går ut av regjering enn at bompengene forsvinner.

Fagbevegelsen: Motstanden mot bompenger er mer enn et blaff. Så lenge vi bygger mye ny vei, må de til. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

Nei, det er ikke "ulv, ulv". Frps rop om en varslet regjeringskrise bunner i reelle forhold. Summen av kostnader for innfartsvei-opprustning og bymiljøpakker er økt. Den totale bompengebelastningen er økt - trolig passerer den 13 milliarder kroner i år. Andelen bommede bilister som opplever at kronene går til helt andre ting enn den veien de kjører på, går opp.

Bommotstanden var intet blaff. Den er kronisk, og det fordrer handling, også hos andre partier enn Frp. Det er rett og slett ikke frafalne Frp-ere nok i Bergen til å løfte byens Bomliste til 21 prosent på meningsmålingene. Også andre partier blør når velgerne i Fana og Åsane tar den demokratiske protest i hånd.

Det er ikke frafalne Frp-ere nok i Bergen til å løfte byens Bomliste til 21 prosent. Også andre partier blør.

Carl I. Hagens fortidslevning av et vedtak på Frp-landsmøtet i mai (la Nordsjøens skatter betale folkets bompenger) er pengebruk av venezuelansk merke, en innfasing av inflasjonsdrevet trøbbel i norsk økonomi. Selv ikke regjeringen Solberg, som har økt den offentlige andelen av BNP hvert år siden den overtok, og som seriøst vurderte å la Oljefondet betale en sunken fregatt, vil kunne tillate seg en slik ekstravaganse.

Innfasing av moms og bompenger for elbil vil kunne lette regjeringens monetære behov. Det vil imidlertid true regjeringens miljømål. Danskene har ganske grimme erfaringer med hva som skjer når elbilfordeler skrotes. Da går salget ned. Og ikke en gang det norske Finansdepartementet klarer å få ut moms fra en usolgt bil.

Også KrF vil dagens bompengeinnkreving til livs. Den må erstattes av "mer rettferdige og målrettede innkrevingsmetoder", sier parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan. Metodene er ikke spesifisert, og det er ikke rart. Å kutte avgiftene på å kjøpe bil er ikke klimasmart, når fremstilling av biler i seg selv skaper store utslipp. Kilometeravgift? Så må staten øke bensinavgiften kraftig (rammer distriktene som aldri har tatt metrobuss eller sykkelfelt). Økt bensinavgift i bystrøk skaper, som tromsøværinger vet, bare bensinpendlere.

Den geskjeftige veibyråkrats løsning er GPS-overvåking av din og min bil. Slik kan myndighetene prise ikke bare at du kjører, men også hvor du kjører. Men selv om man aksepterer å bli overvåket i en grad bare Kina foreløpig har vurdert, gjenstår det å sette opp den differensierte prislista for alle veiene her i landet.

Annonse

En km langs E6 øst for Trondheim kan lett koste en krone. Men hva med de perforerte ulykkene av noen grus-fylkesveier i Troms? På Karlsøy må en vanlig bil regne med støtdemperkostnader på nær en krone per kjørt km, på grunn av alle hullene i veiene, sier Birger Bull hos Bjørnars Auto til NRK. Det lokale Frp-laget vil kreve kontantstøtte per km før GPS-senderen en gang er montert.

Jobbpendlingen inn til norske byer skaper behov for store veianlegg. Det gir mer mening å bomme pendlerne enn å bomme byfolk som skal kjøre minsten på korps før storebror hentes på fotballtrening i en annen bydel. På sen ettermiddags- og kveldstid er det ledig pass på veiene.

I revidert statsbudsjett la regjeringen inn 200 millioner til raskere utfasing av bompengeprosjekter. Spredt tynt utover vil ganske mange bomprosjekter kunne stenges noen måneder før tiden. Dermed kan lokale Frp-ere og samferdselsminister Jon Georg Dale posere for media med vinkelsliper over slaktede bommaster både hist og her.

Men det blir jo bare småplukk. Frp har nettopp stemt for nye 10,1 milliarder i bompenger på Stortinget. Det er fordi disse prosjektene har flertall lokalt, stotrer 2. nestleder Terje Søviknes. Velgerne hans sliter med å huske at Frp har lovet nei til bompenger som ikke har støtte lokalt. Det er ikke så rart.

Oppsummert

Varig endret

1 Bompengemotstanden bygger på reelle endringer i hvordan vi finansierer veier her i landet.

Intet flertall mot

2 Kan Frp leve med å ikke få fjernet bommene i regjering, eller vil de leve med bommene i opposisjon?

Redusert satsing

3 Massiv motorveisatsing nødvendiggjør mer bompenger. Hva med å vedlikeholde veiene vi har?

Mens Frp sliter, er det MDG som stemmer nei til mer bompenger. Isteden for å bygge nye innfartsårer med ekstra filer, med bompenger som skal begrense trafikken på samme, kan vi droppe å bygge ut innfartsårene, og heller bruke dagens bompenger på kraftfull kollektivsatsing, mener miljøpartistene.

Og det kan vi jo, der kollektivt kan bli et nær fullgodt alternativ til bilen. Ordet metrobuss henspeiler på metropol, og det meste av Norge er ikke en gang by. Norge trenger to kjørbare filer på Karlsøy mer enn åtte motorveifiler inn og ut av Oslo.

Bak den valgkampdrevne iveren etter å uttrykke sympati med bilistene ligger en tverr-og realpolitisk erkjennelse av at milliarder fra bilistene fortsatt må til for å finansiere ny infrastruktur. Det vet også Siv Jensen. Men er Frp tjent med å administrere fremtidens bommer, eller gå ut av regjering for å opponere mot dem? Det vet bare Siv Jensen.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Landbruksminister Olaug Bollestad må ta ansvar