Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bøndene kan avgjøre valget

Landbruket har vært gjennom handelskriger og klimakatastrofer under Trump. Nå kan det avgjøre hans politiske skjebne.

Trenger bondestøtte: President Donald Trump under et krisemøte i Cedar Rapids, Iowa etter flommen som traff Øst-Iowa i høst. Det var andre storflommen på to år, etter at 400.000 dekar i jordbruket i Iowa ble oversvømmet i 2019. Foto:  Evan Vucci / AP / NTB
Trenger bondestøtte: President Donald Trump under et krisemøte i Cedar Rapids, Iowa etter flommen som traff Øst-Iowa i høst. Det var andre storflommen på to år, etter at 400.000 dekar i jordbruket i Iowa ble oversvømmet i 2019. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

Landbruket kan avgjøre presidentvalget. Vippestatene Texas (1), Iowa (3), Ohio (4), Minnesota (10) og Wisconsin (11) er alle blant de 11 delstatene med flest gårdsbruk i USA. På målingene har Donald Trump støtte hos en stor majoritet av USAs bønder, men han kan tape valget hvis bøndene vender ham ryggen.

Syv av ti bønder sier nå de skal stemme på Trump. Ned fra ni av ti i april. Det viser en måling. Dermed beholder Trump det meste av sin støtte, tross for at kun 43 prosent av bøndene mener han har håndtert koronakrisen godt. Trump har ikke råd til å miste støtten hos bøndene, dersom årets valg blir like jevnt som i 2016.

Trump har aldri vist en forkjærlighet for landbruket. Etter han ble valgt til president ventet han så lenge med å kunngjøre en landbruksminister at kritikken haglet fra næringen. Statsrådsplassen var den desidert siste som ble utnevnt til hans kabinett, kun to dager før han tok over som president.

Bøndene likte Trump fordi de delte en skepsis mot USAs handelsavtaler. Bøndene har lenge båret nag mot en handelspolitikk som senket tollmurene. Det drev ned profittmarginene, som svekket amerikanske bønder og tvang fram sammenslåinger som nærmest utryddet småbrukene. Bøndene er avhengige av handel, men ønsker rettferdig handel.

Trumps oppgjør med handelspolitikken skulle vise seg å bli dyrkjøpt. Bøndene stod med lua i hånda da Trump tok USA ut av stillehavsavtalen TPP uten å ha en plan for fortsettelsen. Deretter fulgte to år med handelskrig mot Kina.

Trump holdt sitt løfte. I 2018 satte han opp tollmurer mot Kina, da de to ikke kom fram til en ny avtale. Kina svarte med egne tollmurer mot USAs mest eksportrike landbrukprodukter, som soyabønner, korn og svinekjøtt. Kinesisk import av amerikanske landbruksproduktur gikk ned med 39 prosent, fram til «våpenhvilen» i januar 2020.

Iowa er en delstat hvor Trumps støtte blant bønder kan bli svekket i høstens valg. I 2016 var Iowa et godt eksempel på hvite, rurale velgere som byttet parti - fra Obama i 2012 til Trump i 2016. Siden er det få som har blitt rammet hardere av Trumps handelskriger med Kina enn nettopp de 45.000 soyabrukene i Iowa.

270 billioner kroner er summen Trumps landbruksdepartment har satt av i erstatninger til skadelidende bønder etter den toårige handelskrigen med Kina. Rundt halvparten er betalt ut så langt. En oversikt viser at Trump-stater i sør gikk i pluss etter erstatningutbetalingene, mens vippestater i Midtvesten tapte penger. Kanskje forklarer det at Trump er svekket i vippestatene Iowa og Ohio, hvor han vant klart i 2016.

Vi ønsker «trade, not aid», sa en kornbonde i Iowa tidligere i år, da han ble spurt om erstatningspengene fra staten. Også mange bønder i vippestatene Ohio, Wisconsin og Minnesota i Midtvesten kom skjevt ut av Trumps handelskrig. Hvis Biden vinner disse delstatene er valget så godt som avgjort.

Klimaendringene er enda et område hvor demokratene har en fordel hos bøndene. Storbrannene i vest går nå utover mange bønder, og Iowa har blitt rammet av større flommer to år på rad. Demokratene har en mer omfattende klimapolitikk enn Trump, men vinner ikke nødvendigvis på dette.

Jeg bodde selv i et landbruksområde i Washington, i nordvest-USA. En god venn av meg, som er bonde i området, fortalte meg nylig at symbolpolitikk har svekket demokratenes miljøpolitiske troverdighet.

– Bønder er blant de mest takknemlige for FAKTISK miljøpolitikk, fordi vi trenger miljøet. Bønder blir bare irriterte av politikk som ikke har noen positiv effekt på miljøet, men som gjør stor skade på bonden, sier han.

Bønder i USA er som regel konservative, og derfor troende til å støtte Det republikanske partiet. Ikke et sjokk når man ser på demografien. 2/3-deler er menn, og 95 prosent er hvite. Bønder er også en religiøs gruppe, og sosialkonservative i USA har sitt hjem hos republikanerne.

Tross subsidier er USAs bønder individualistiske. Det handler om hardt arbeid og å stå på egne bein. Bønder er blant dem som har blitt igjen etter fraflytningen fra tettsteder hvor det verdikonservative er limet som holder lokalmiljøene sammen. Det passer dårlig med et demokratisk parti som i økende grad har omfavnet økonomisk utjevning og liberale verdier tilpasset urbane velgere.

– Min mor liker Trump fordi han er abortmotstander og republikaner. Det er alt hun bryr seg om, fortalte min venn meg i 2018, da handelskrigen begynte å gå utover bøndene på det spredtbygde Columbia-platået hvor jeg tilbrakte et år som utvekslingsstudent for ti år siden.

Det er tre årsaker til at Trump likevel beholder mesteparten av støtten fra bøndene. Det første er deres konservative verdier. Det andre at trykket er lettet på bøndene. Handelskrigen er i hovedsak over, og den nordamerikanske frihandelsavtalen NAFTA er reforhandlet til den nye USMCA. Begge gir bøndene mer forutsigbarhet.

Den tredje årsaken er at bøndene tenker langsiktig. Mange i landbruket stemte på Trump nettopp fordi han ønsket en mer kompromissløs handelspolitikk. En undersøkelse fra 2018 viste at et flertall av bønder i Midtvesten mente det på sikt ville komme noe godt ut av handelskrigen med Kina. De var villige til å ta økonomiske tap i starten, for at de i lengden kunne vinne en politikk de har kjempet for i årevis.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Taiwan frykter samme skjebne som Ukraina