Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En makalaus Åge Hovengen til minne

”Den lille manns advokat” har gått ut av tiden.

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, med Åge Hovengen. Foto: Privat
Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, med Åge Hovengen. Foto: Privat

Åge Hovengen var født i 1927 og døde 19. oktober 2018. I Håvamål heter det: ”Døyr fe døyr frendar, døyr sjøl det sanne, men ein ting som aldri døyr, er gjetord om deg, vinn du et gjetord gjevt”. Åge sitt ettermæle vil stå seg. Han var makalaus.

Han satt nesten fire perioder som stortingsrepresentant for Oppland Arbeiderparti, første periode i 1973-1976 som vara for Thorstein Treholt, som var landbruksminister, og siden som fast stortingsrepresentan fra 1977 til 1989.

Ved valget i 1985 sto Åge på 5. plass for Oppland Arbeiderparti. Så mange representanter hadde Oppland Ap aldri hatt. Totalt skulle det sendes sju representanter fra Oppland. Etter en intens valgkamp fra Åge sin side, ble han kronet med plass på Stortinget.

I 1982 bidro Åge sammen med stortingsrepresentant Ingvar Bakken, Østfold, til at ”husmannsparagrafen” ble ført inn i lovverket på nytt. Med dette ble det åpnet for at husmenn kunne bli sjøleiere gjennom ekspropriasjon. Dette verktøyet benyttet Åge i de mange saker han kjempet for husmenn, ikke minst i Nordmarka og i Hurdal.

Mens andre måtte følge diktat fra tvungen lønnsnemnd, vedtok Stortinget sist på åttitallet raus lønnsøkning for sine. Hovengen protesterte. Representantene tjente mer enn nok fra før, mente Åge. Mellomlegget mellom det han trengte og det han fikk utbetalt i lønn, ble starten på Hovengens støttefond for småbrukere.

Annonse

Fondet har som formål å gi økonomisk hjelp til småbrukere som kommer i rettstvister. Fondet er fortsatt levende og finansieres blant annet gjennom at medlemmer gir gaver til lotteri på Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt landsmøte. Fondet har blant annet bidratt til at tre jordsaker har blitt ført for Høyesterett, samt støttet opp om utallige tvister med småbrukere som en av partene.

I 1989 ble Åge spesialrådgiver i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Lønna var frimerker til de utallige brev han sendte, i de mange rettferdighetskamper han kjempet ”for den lille mann”.

Åge ble æresmedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i 1996. I 2002 realiserte han en drøm, bureisingsbruket Åseng fra Kvarvet i Sør-Fron, ble på dugnad tatt ned og ble flyttet til Maihaugen. Åge samlet inn nesten fem millioner til prosjektet og det ble også penger til boka ”Brøyte seg rydning - bureisingstid og bureisarliv», ført i penn av Olav Randen.

I forordet til Arvid Møller sin bok om Åge, ”Urokråke – eller den lille manns advokat” er Åge sitert på følgende: ”Det er god samfunnsøkonomi å berge enkeltmennesker fra konkurs, ikke bare forsikringsgiganter og bankvesen. Men når ikke de som styrer forstår dette, så må dugnadsånden fram.” Skarp og klar replikk fra Åge, og de var det mange av.

Det er mange som har mye å takke Åge for. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en av dem.

Vi lyser fred over Åge Hovengens minne!

Neste artikkel

Et bedre flytilbud etter pandemien