Med 3,9 prosent gjør Miljøpartiet De Grønne sitt beste valg på ett år, viser julimålingen utført av Norfakta for Nationen og Klassekampen.

Hvis målingen hadde vært valgresultatet, ville Ap, SV og Sp fått 84 mandater, mens regjeringspartiene Høyre og Frp og støttepartiene KrF og Venstre ville til sammeen fått 80. De rødgrønne vil måtte ha hjelp av Rødt, som ville ha fått én mandat, eller MDG som ville ha fått hele fire, for å stable på beina en ny regjering.

– Rødt ser nå ut til å få et mandat inn på Stortinget. MDG og Rødt vil nok ikke selge seg billig og ikke garantere for en rødgrønn regjering uten videre. Det er likevel grenser for hvor dyrt man kan selge seg. De store partiene vil ikke gå så langt som MDG. Nedlegging av oljesektoren for eksempel, sier valgforsker Bernt Aardal ved Institutt for samfunnsforskning.

Nedgang for Senterpartiet

Senterpartiet, som så langt har gått fram på målingene, går tilbake 2,4 prosentpoeng. Dermed mister partiet fire mandater sammenlignet med forrige måling.

Parlamentarisk leder Marit Arnstad velger likevel å se positivt på målingen.– Dette er fortsatt en måling hvor vi ligger nesten dobbelt så høyt som siste stortingsvalg. Det gjør en stor forskjell på styrken vår i Stortinget, sier hun til Klassekampen.

– Også vi i Senterpartiet må regne med at det går litt opp og ned på målingene, sier hun.

Trøbbel for Venstre

Høyre går tilbake 2,6 prosent til 22,9. Tallene for Venstre har svingt og de sliter med å være i nærheten av valget i 2013, da de fikk inn 9 representanter.

– Venstre er fortsatt i trøbbel. Partiet har de minst lojale velgere, og en like stor andel – 10 prosent – forsvinner til Høyre og til Arbeiderpartiet. Det er usikkert om støttestemmer fra Høyre blir nok til å redde Venstre. Samtidig ligger Høyre under valgresultatet fra 2013, og de trenger alle stemmene de kan få selv, sier Aardal.

– Sjansen øker for at verken høyre- eller venstresiden i norsk politikk får klart flertall, og da vil man få en vanskelig parlamentarisk situasjon. Det ligger an til et spennende valg, sier han.

– Mindretallsregjeringer er dog ikke noe nytt i norsk politikk. Historisk har det vært regelen fremfor unntaket. Ulempen er at det blir mye mer krevende å styre landet, sier Aardal.

Stort potensial

Aardal tror at når MDG flørter med sperregrensen på 4 prosent, er det raskt potensial for å vokse ytterligere.

– Hittil har det ikke vært snakk om MDG og sperregrensen. Hvis MDG melder seg i kampen om sperregrensen, vil det gi dem ekstra oppmerksomhet, og velgere som vanligvis stemmer SV eller Venstre, kan komme til å strømme til MDG. MDG kommer nok til å bruke det i valgkampen, og får trolig drahjelp av mediene, sier han.

De rødgrønnes overtak på meningsmålingene skyldes ikke bare et svekket Venstre, men også et svært sterkt Senterparti, som også har de mest lojale velgere, og som stjeler velgere fra alle partier.

Bastholm gir tre garantier til velgerne

Une Bastholm tror Miljøpartiet De Grønne har blitt mer spiselig for velgerne. Hun gir dem tre garantier hvis partiet havner på vippen.

– Målingen er gledelig, og jeg tror vi vil havne over sperregrensen ved valget. Erfaringer viser at vi vokser like før valg fordi vi får mulighet til å snakke bredere om grønn politikk og våre visjoner for Norge og verden, sier Une Bastholm.

Bastholm er MDGs førstekandidat til Stortinget i Oslo og nasjonal talsperson sammen med Rasmus Hansson.

– Latterlig å advare

– Jeg tror ikke vi kommer til å få de samme oppslagene i 2013, sier Bastholm.

Før forrige stortingsvalg gikk SV og Venstre sammen om å advare mot å stemme MDG.

– Det var latterlig, og tar ikke velgerne på alvor, sier hun.

Selv om MDG mener de har en landbruksvennlig politikk, med hovedvekt på små og mellomstore bruk, har de blitt møtt med mye skepsis fra bondestanden.

– Bønder ser at vi har god landbrukspolitikk, men noen er usikre på MDG på grunn av en polarisert ulvedebatt, og de har ikke sett oss ha ansvar for landbrukspolitikken, så vi er uprøvde her.

– Vi har hatt makt i flere kommuner og regioner og har vist at vi kan styre forsvarlig i tillegg til at folk har blitt kjent med oss. Vi er ikke aktivister, og ikke et ensaksparti, selv om det er mange politikere som har som strategi å omtale oss som et. Vi jobber på mange politiske områder, og er opptatt nettopp av helhet, sier Bastholm.

Tre garantier

Valgforsker Bernt Aardal sier at MDG eller Rødt neppe kommer til å selge seg billig dersom de havner på vippen i Stortinget.

Bastholm kan gi tre garanter for hva Miljøpartiet kommer til å gjøre hvis det blir forhandlinger om regjeringsmakt:

•Utelukke en regjering med FrP, på grunn av klima og miljø, landbruk og flyktningpolitikken.

•Det viktigste for MDG i forhandlinger er miljø, klima og smart bruk av ressursene.

•Vil ikke støtte en regjering som åpner nye oljefelt.

MDG har fått mye motbør for spesielt ønsket om å fase ut oljenæringen i Norge. Under siste landsmøte ønsket både programkomiteen og sentralstyret å beholde den opprinnelige teksten, der en gradvis og planmessig utfasing av olje- og gassindustrien skal skje over en periode på 20 år. Denne ble skjerpet til 15 år, etter forslag fra Grønn Ungdom.

– Politikere flest i Norge mangler endringsvilje og optimisme på vegne av folk og næringslivet. Nordmenn vil ha mer endringer enn det politikere tør. Folk er reelt bekymret for klimaendringer, inkludert bønder, og de fleste ønsker å være en del av løsninga, ikke problemet.