I Achern i Baden-Württemberg, Tyskland, står et stort grønt kors på et jorde. Korset symboliserer døden for små og mellomstore gårder, og er å finne på mange jorder.

På begynnelsen av 2000-tallet importerte Tyskland under 300.000 tonn kjøtt per år. De siste årene har importen vært på nær 500.000 tonn, viser statistikk fra Statista.

Kjøttimporten til Tyskland er ventet å stige ytterlige, på grunn av en handelsavtale mellom EU og de søramerikanske landene Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay – Mercosur-avtalen.

Tyskland er pådriver for å lande Mercosur-avtalen raskt, etter at forhandlingene mellom EU og de søramerikanske landene gikk i stå i 2019. Før den tid forhandlet EFTA-landene, Norge inkludert, sammen med EU. Nå er forhandlingene i gang igjen, etter at sosialisten Luis Inácio Lula de Silva beseiret høyrepopulisten Jair Bolsonaro i valget i 2022, og ble president i Brasil. Tyskland ble drivkraft for forhandlingene.

EU-landbruket og mange av EUs medlemsland er naturlig nok svært kritiske til den handelsavtalen Tyskland er forkjemper for. Samtidig: Tyskland er EUs mektigste land, og kan derfor kan få Mercosur-avtalen i havn. Både kansler Olaf Scholz og finansminister Robert Habeck har vært i Sør-Amerika, ikke minst Brasil, for å sette fart på forhandlingene. Brasil er verdens største eksportør av storfekjøtt og kylling.

Her til lands har Norges Bondelag gått imot Mercosur, både av hensyn til norsk jordbruk og av klimahensyn. "Ut fra klimahensyn er det feil av regjeringen å inngå en handelsavtale med land som Brasil og Argentina", sa daværende leder i Bondelaget, Lars Petter Bartnes, i 2019.

EUs største kjøttprodusent, Tyskland, skal altså importere enda mer kjøtt fra Sør-Amerika, mens Norge importerer kjøtt fra Tyskland.

Nationen har besøkt en av de tyske gårdene som har et ruvende kors planta på jordet. Bøndene på de små og mellomstore gårdene frykter selvsagt konsekvensene av Mercosur-avtalen. "Der (i Sør-Amerika, red.anm.) jobber de på gårdene for under halvparten av hva vi kan betale. De har et annet regelverk (...). Når Tyskland importerer, må bonden selge billig. Bønder er opprørte på grunn av dette", sier kjøttprodusent Linda Stolz, som har 170 kyr, okser og kalver i fjøset.

Slik får den tyske bonden fram hvordan økt import presser prisen på kjøtt i Tyskland, og "spiser opp" de minste bøndene og den mest naturnære kjøttproduksjonen. Når deler av den tyske kjøttproduksjonen erstattes av importert kjøtt fra Brasil og Argentina, øker andelen langreist kjøtt som belaster klimaet. Samtidig som tysk matvareberedskap svekkes, og industri-jordbruket sentraliseres ytterligere.

Dersom den norske regjeringa skulle gå videre i Mercosur-forhandlingene sammen med EU og binde seg til en avtale om økt import, vil det ramme norsk jordbruk på lignende måte.