Mens demonstrasjonen mot dagens landbrukspolitikk ble avsluttet med rockekonsert foran Brandenburger Tor, samlet landbruksministere fra om lag 50 land seg til toppmøte i det tyske utenriksdepartementet.

Agrartoppmøtet var en av adressatene for stordemonstrasjonen.

Budskapet nådde neppe så fort fram. Men landbruksminister Brekk registrerte en økende vilje til nytenkning på toppmøtet.

- Det er første gang jeg opplever at betydningen av nasjonal matproduksjoner er blitt trukket fram på denne måten, sier Brekk til Nationen.

Skrekkblandet fryd

I år var det tredje gang den tyske landbruksministeren Ilse Aigner inviterte til toppmøte i forbindelse med den internasjonale matmessen Grüne Woche. Tema var handel og matsikkerhet, på bakgrunn av at Doha-runden i WTO stadig stanser opp.

- Handel er et følsomt tema både for oss og andre. Vi var spente på forhånd. Men det ble enormt fokus på klimaendringer og matsikkerhet, og langt mindre på detaljer rundt handel, sier Brekk.

Toppmøtet var lukket for pressen. Den norske ministeren var den femte som fikk ordet, og han fulgte det som har vært strategien de siste årene:

- Å ta ordet i alle de internasjonale forsamlinger vi har adgang til for å legge fram det norske synet på matsikkerhet. De gjorde jeg her også, selv om dette er arenaer som fyller en gutt fra ytre Namdalen med skrekkblandet fryd, sier Brekk.

Talen må ha gjort inntrykk. I den reviderte slutterklæringen fra toppmøtet finner han igjen sine egne formuleringer om nasjonal matproduksjon.

- Det er riktignok ingen framforhandlet tekst, og den gir rom for tolkninger. Vi ville nok ha formulert oss litt annerledes. Men jeg er likevel glad for slutterklæringen. Det har absolutt skjedd en dreining i debatten, sier Brekk.

Han registrerte at Frankrike er sterkt opptatt av matsikkerhet, noe han mener lover godt for WTO-forhandlingene. Frankrike har nå formannskapet i G20-gruppen, de store landene i forhandlingene.


Manipulering med matpriser
De ustabile matvareprisene i verden var også tema. Mens prisene tidligere kunne svinge 10-20 prosent, er det nå enorme svingninger på 100-200 prosent.

- På dette punktet er nok meningene delte. Mens Canada mener prissvingninger betyr at markedet fungerer, advarte for eksempel Polen og Østerrike mot spekulasjon med råvarer, sier Brekk. Slutterklæringen advarer mot manipulasjon med matpriser.

LES OGSÅ: Globale matpriser har aldri vært høyere

- Ved Brandenburger Tor protesterte folket mot dumping i utviklingsland og mot import av dyrefôr. Dette var neppe tema for toppmøtet, men hva tenker du om folkets engasjement?

- Jeg tror dette er et tema som kommer. Slutterklæringen fra toppmøtet undersstreker de fattigste landenes behov for matsikkerhet. Selv mener jeg det er viktig å produsere mest mulig på nasjonale ressurser. Selv om Norge er et rikt land som kan kjøpe det vi trenger utenfra, har vi ansvar for å utnytte egne ressurser. Dette er et tema vi kommer tilbake til i landbruksmeldingen, sier Brekk.

Han skryter av sin tyske kollega Ilse Aigner for god, lyttende og smart møteledelse. Det er velkommen ros for en minister som er i hardt vær fra mange kanter på grunn av dioksinskandalen. Brekk gjentok sin invitasjon til Aigner om å besøke Norge under Ski VM i vinter.