I vårt strømområde No2 er det, som mange har påpekt, alt for høye strømpriser. Å Energi og Lyse kraft er de mest dominerende kraftaktørene her i sør.

Det ser ut til at Lyse til nå har vært «flinkest i klassen» til å følge anbefalingen fra næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) om å trekke deler av krafta av børsen og heller tilby den som billige 3-, 5- og 7-årige fastprisavtaler direkte til bedrifter og selskaper.

Dette er kontrakter hvor regjeringa også har sørget for mye gunstigere skatteregler enn tilsvarende solgt gjennom de privateide børsene.

Lyse har nylig solgt slike sjuårskontrakter til 60,2 øre og treårskontrakter til 66,5 øre/kwh. De har også gode ordninger for innretning.

Å Energi selger også samme type kontrakter gjennom datterselskapet Entelios, men tydeligvis i mindre grad. De har siste uke for eksempel kun treårskontrakter å selge, til en pris på 75,15 øre/kwh.

Det er dere, kommune- og fylkespolitikere, som eier mesteparten krafta her i landet! Dere sitter som eiere av konsesjonskraft som er ti prosent av all vannkrafta vi produserer, og dere er majoritetseiere i 17 kraftselskaper/-konserner som eier de resterende 90 prosent. Staten har også eierandeler i flere av disse kraftselskapene i tillegg til at de eier Statskraft. Dette gjelder også Å Energi.

Dere, Å Energi-eiere, bør derfor fortelle konsernledelsen at mer av krafta må trekkes av børsen og selges slik næringsminister Vestre anbefaler. Dere kan også bestemme hvor billige de 3-, 5- og 7-årige fastprisavtalene skal være.

Produksjonskostnadene på krafta dere leverer er ca. 12 øre/kwh (det samme som dere må betale for konsesjonskrafta). I perioden 2016 -2020 fikk Agder Energi i snitt ca 30 øre/kwh for krafta de solgte, og det var ikke mye klage fra eierkommunene om for lite utbytte i den perioden, etter hva jeg kan huske.

Dersom dere som eiere nå bestemmer dere for å selge 3-, 5- og 7-årige fastprisavtaler direkte til bedrifter og selskaper for en pris på f. eks. 50 – 60 øre/kwh, vil dere få «flere fluer i et smekk»:

  • En fastpriskontrakt til 50-60 øre vil gi eierne omtrent dobbel så mye for krafta som de fikk i snitt i årene 2016-2020 - og med ca. de samme produksjonskostnadene.
  • Dere vil sørge for forutsigbare gode inntekter til kraftselskapene og samtidig forutsigbare gode inntekter/utbytter til kommunene/ fylkeskommunene/eierne.
  • Dere vil være med på å redde bedrifter og sikre arbeidsplasser. Mange bedrifter som nå sliter, sier at dersom de får kjøpt fastpriskontrakter til 50 -60 øre/kwh, så vil de ta inn permitterte og begynne å investere igjen.
  • Dere vil være med på å sikre det grønne skiftet.
  • Dere slipper å sitte igjen med kanskje en vond følelse i magen, som mange får når de vet at de utnytter situasjonen med krig og kriser til å tjene mest mulig penger.

Lykke til med jobben, og godt valg!