Listhaugs spark til unge

Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Ved en kraftanstrengelse kan vi se en positiv side ved det: Når troll kommer ut i dagslys, kan de sprekke. Dette forslaget setter Listhaugs tidligere argumentasjon om at det er viktig å få «unge inn i landbruksnæringa» i et enda grellere lys. Grelt var det fra før fordi mange av tiltakene Listhaug vil gjennomføre, gagner dem som vil selge seg ut av næringa og ikke unge som vil inn for å leve av å dyrke jorda. Jamfør oppheving av konsesjonslov, priskontroll, bo- og driveplikt. Det er tiltak som gagner pengesterke som er ute etter tilleggsjord og eller pengesterke som vil investere i eiendom for utleie. Eller slike som Jens Ulltveit Moe, som vil kjøpe jordbrukseiendom med tanke på omdisponering til utbygging.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel