Staten og Norges Bondelag er enige om vilkårene for kjøp og salg av melkekvoter. Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) sa ikke overraskende nei. Organisasjonen har landsmøtevedtak mot hele ordningen og kunne aldri være med selv på å finne praktiske løsninger på vedtak fra Stortinget.
Bondelaget ble med til mål for å ha hånda på rattet selv om det prinsippielt er imot. Det er et dilemma Bondelaget har lang tradisjon for å leve med.

Idette tilfellet er prisen en av de viktige sakene Bondelaget har ønsket å styre. Jo lavere pris, jo mindre vilje til å selge. En tapt prinsippkamp kan bøtes på ved å bremse effekten av prinsippet. Ingen blir tvunget til å selge det gullkantede papiret som retten til å produsere melk er blitt.
Bondelaget foreslo fire kroner. Staten ville sette den til seks kroner. Resultatet på 5,50 kroner viser at den gamle regelen om at partene møtes på midten, fortsatt ikke gjelder. Men staten har alle kort på hånda. Uten enighet lager den forskriftene alene.

Prinsipielt er landbruket samlet imot ordningen. Utad. Vi tror likevel interessen for å handle kvote blir en slager i juleselskapene i år. Vi tror også at interessen for kjøp vil vise seg atskillig større enn for salg.
Det er også de som ønsker å kjøpe som i stort flertall har stått fram og talt for ordningen. Hvis dette er et riktig bilde, har bøndene selv stor mulighet til å ta innersvingen på Stortinget. Det er bare å la være å selge. Og det blir trolig lett uten å predike mye solidaritet. 5,50 kroner literen er åpenbart en bedre pris for kjøperne enn for selgerne. En gjennomsnittsbesetning med 70000 liter kan innkassere 380000 kroner pluss slakteinntektene. Det er ikke allverdens å starte noe nytt med. Snarere er det egnet til å skremme låneinstitusjonene av gården.

Men landbruksminister Dag Terje Andersen og Arbeiderpartiet har innkassert et stikk, selv om interessen trolig blir lunken i valgåret 1997. Landbrukspolitikk kan bli valgkamptema med de endringene den har gjennomgått denne stortingsperioden. Omsettelige melkekvoter er en svær og omstridt politisk reform. Når Bondelaget har prioriert hånda på rattet framfor «reine vinger», kan Arbeiderpartiet bruke dette for alt hva det er verd i valgkampen og heller skru opp prisen etter valget. Det er den politiske prisen for innflytelse. Men det vet Bondelaget så inderlig vel.